Uddannelse / Kompetencekort

Kompetencekort

Herunder findes alle kompetencekort som er tilknyttet målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen for klinisk farmakologi, inddelt efter introduktions- og hoveduddannelse.
 
Introduktionsuddannelse
 
Hoveduddannelse