Dagsorden

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i DSKF

D. 8. april 2011


Bestyrelsen i DSKF indkalder i henhold til vedtægternes § 5 til selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes fredag den 8. april 2011 kl. 18.00 på Tøystrup Gods i forbindelse med årsmødet.

 

 

I overensstemmelse med vedtægterne § 5 er dagsordenen følgende:

 

 

DAGSORDEN

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om selskabets virksomhed
 3. Selskabets stående udvalg og råd aflægger rapport
 4. Kasseren fremlægger regnskabet
 5. Valg af bestyrelse

Følgende pladser i bestyrelsen er på valg

  1. Jens Peter Kampmann er på valg og vil gerne genopstille.
  2. Hanne Rolighed Christensen er på valg og vil gerne genopstille.
  3. Stig Waldorff er på valg og vil gerne genopstille.

Følgende pladser, som suppleant er på valg

a. Jeanett Borregaard er på valg og ønsker ikke at genopstille.

b. Eva Sædder er udtrådt af bestyrelsen og ønsker ikke at genopstille.

 1. Valg af revisorer
 2. Eventuelt