Om / Bestyrelsesmøder / 2023 / 13. april

13. april

Referat af møde d. 13/4-23.

Deltagere: Samuel, Kenneth, Bue, Louisa, Mads, Casper (referent).


1) Praktisk omkring årsmødet.
Hvor mange fysisk fremmøde: 17 fremmøde. I alt 25 inkl. bestyrelsesmedlemmer og ledelser.
Virtuelt: 10.
Vi lægger workshoppen: “Fremtidens arbejde i bestyrelsen” ind under “Faglige guidelines”.
Fortsat Marie: Arrangementer på tværs.
Casper: Den virtuelle.

2) Workshops:
Samuel skitserer formålet med workshops. Opbakning til det foreslåede.
Der gives input til de 3 workshops.
Louisa fordeler på 3 workshops, da flere i deres tilmelding ikke har givet deres ønske til workshop til kende og der pga. få tilmeldte er streget en workshop. Louisa skriver ud til alle tilmeldte mandag.

3) Generalforsamling:
Kandidater der har meldt sig til bestyrelsen: Maija Bruun Haastrup og Hanne Bække Borgeskov. Louisa genopstiller. Der kommer til at mangle suppleanter.

Samuel vil spørge Per Damkjær, om han er interesseret i at være dirigent.
Inkl. indkommet forslag om indstilling som æresmedlem Kim Brøsen.

Louisa fremsender, så vidt muligt, mails om kandidater til bestyrelsen og indkommet forsalg fredag. Desuden skal der være links til at tilgå mødet.