Dagsorden

GENERALFORSAMLING DSKF 2013

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent

 2. Formanden aflægger beretning

 3. Beretning fra stående udvalg

 4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab

 5. Valg til bestyrelsen

  1. Birgitte Klindt Poulsen, Kim Brøsen og Marie Louise Christiansen genopstiller til bestyrelsen (ej på valg)

  2. Ljubica Andersen ønsker at udtræde som suppleant og opstille til bestyrelsen (på valg)

  3. Mette Marie Christensen genopstiller til bestyrelsen (på valg)

  4. Eva Sædder og Hanne Borgeskov opstiller til bestyrelsen (på valg)

  5. Nina Bjarnason genopstiller som suppleant til bestyrelsen (på valg)

  6. Maria Jersild Jespersen opstiller som suppleant til bestyrelsen (på valg)

  7. Jens Peter Kampmann, Hanne Rolighed Christensen og Stig Waldorff genopstiller ikke

 6. Diskussion af budgetudmeldingen fra Sundhedsstyrelsen

 7. Eventuelt