Uddannelse / Undervisningskurser / Kursus nr. 10

Kursus nr. 10

UNDERVISNINGSMETODER OG -PÆDAGOGIK I KLINISK FARMAKOLOGI

Forventet dato: Forår 2024

Sted: Odense

Delkursusleder: Afdelingslæge Daniel Pilsgaard Henriksen

Varighed: 2 dage

Rolle: Akademiker og kommunikator

Formål:
Kursets formål er at klæde deltagerne på til at kunne varetage opgaven som underviser og formidler under hensyntagen til undervisningspædagogiske principper, især hvad angår deltageraktivering.


Indhold:
• Hvad skal man vide om didaktik og undervisningspædagogik som ny underviser?
• Hvordan og hvorfor skal man aktivere sine tilhørere, når man underviser?
• Hvilke metoder kan man benytte sig af, når man underviser studerende, klinikere, fageksperter m.fl.?
• Hvordan formidler man faktatungt stof til modtagerne på en tilgængelig måde?
• Hvordan tilrettelægger man et læringsrum, som fremmer modtagernes egenaktivitet og læring?
• Hvordan håndterer man et antagonistisk publikum?
• Introduktion til fremtidige undervisningsmetoder, inkl. andre medier, gamification, e-polling m.m.

TILMELDING:
 
Senest 4 uger før første kursusdag til hovedkursusleder Maija Bruun Haastrup på mhaastrup@health.sdu.dk