Partnere / UEMS

UEMS

UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES
European Union of Medical Specialists
 
The European Union of Medical Specialists (Union Européenne des Médecins Spécialistes – UEMS) is a non-governmental organisation representing national associations of medical specialists in the European Union and in associated countries.
 
The UEMS represents more than 50 medical disciplines through various bodies and structures. The most important ones are the 43 Specialist Sections, which represent independently recognised specialties.
 
They have created a European Board as a subgroup, in conjunction with the relevant European Society, with a view to defining European standards of medical education and training.
 
They also contribute to the work of Multidisciplinary Joint Committees (MJC) which address fields of a multidisciplinary nature. Læs mere på www.uems.eu.
 
KLINISK FARMAKOLOGI OG UEMS
  
Den europæiske speciallægeforening - UEMS - har på sit møde i foråret 2015 besluttet, at oprette en selvstændig specialistsektion for klinisk farmakologi.

Lægeforeningen/Foreningen af Speciallæger (FAS), som har udpegningsretten, skal derfor finde 2 repræsentanter fra Danmark til sektionen.

Proceduren er normalt at FAS anmoder både tilhørende speciallægeorganisation og tilhørende videnskabelige selskab om at udpege et medlem til en sektion. Men da der ikke findes en speciallægeorganisation indenfor specialet klinisk farmakologi vil begge pladser være selskabets.

Når alle medlemslande har meldt repræsentanter tilbage til UEMS' hovedkontor i Bruxelles, vil der blive indkaldt til 1. møde i sektionen. Formentlig i september måned 2015.

FAS afholder én gang årligt (januar) et møde for alle de danske UEMS-repræsentanter i Domus Medica. Der er pt. 41 specialistsektioner - hver med ret til 2 danske repræsentanter. Derudover yder FAS rejserefusion til sektionerne på 6.000/10.000 kr pr. år afhængig af medlemsstørrelse.
DSKF skal stille med to danske repræsentanter til den nyoprettede specialistsektion for klinisk farmakologi.
 
 
Hanne Rolighed Christensen og Troels Bergmann er udpeget til UEMS