Om / Indmeldelse

Indmeldelse

For læger foregår indmeldelse i selskabet sker via dette link:
 
 
 
For ikke-læger med interesse i selskabet, og ønsker optagelse kan ansøge om dette via dette link:
 
 
 
DSKF er et non-profit medicinsk selskab, hvor kontingentet derfor er favorabelt, og for tiden kun er 400 kr. per medlem/år.