Om / Indmeldelse

Indmeldelse

DSKF er et non-profit medicinsk selskab, hvor kontingentet derfor er favorabelt, og for tiden kun er 400 kr. per medlem/år.
 
Som medlem får du gratis adgang til 3-4 årlige dagsmøder eller gå-hjem møder, reduceret pris for deltagelse ved Årsmøde for Dansk Farmakologi hvert år i januar måned og reduceret pris for deltagelse ved Årsmøde i DSKF. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med årsmødet i DSKF. 
 
Indmeldelse i selskabet er mulig, hvis man er læge af uddannelse. Er du ikke læge kan indmeldelse komme på tale ved indsendelse af en motiveret ansøgning til bestyrelsen.