2014

GENERALFORSAMLING 2014 DSKF Hotel Sixtus Middelfart 25. april 2014 kl. 15.15-15.45

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning om selskabets virksomhed

 3. Beretning fra selskabets stående udvalg:

Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget):

Der arbejdes med at revidere Målbeskrivelsen for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi. Medlemmer pr. generalforsamlingen 2013:

Formand: Per Damkier (overlæge i Syd)

Mette Marie Christensen (H-læge i Syd)

Kim Dalhoff (overlæge i Øst)

Kirstine Moll Harboe (H-læge i Øst)

Torben Laursen (overlæge i Nord)

Lene Høimark (H-læge i Nord).

Det Landsdækkende Uddannelsesråd i Klinisk Farmakologi (Uddannelsesrådet): Uddannelsesrådet er organiseret under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse og arbejder med implementeringen af Målbeskrivelsen for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi i praksis.

Medlemmer pr. generalforsamlingen 2013:
 
Kim Dalhoff (uddannelsesansvarlig overlæge i Øst)

Kirstine Moll Harboe (H-læge i Øst)

Jesper Sonne (Postgraduat Klinisk Lektor i Øst)

Per Damkier (uddannelsesansvarlig overlæge i Syd)

Mette Marie Christensen (H-læge i Syd)

Lars Peter Nielsen (afdelingsrepræsentant i Nord)

Niels Jessen (H-læge i Nord)

Torben Laursen (Postgraduat Klinisk Lektor i Nord)

Steffen Thirstrup (Sundhedsstyrelsen)

Martin Gormsen (Leo Pharma)

Birgitte Klindt Poulsen (Specialeudpeget Repræsentant)

Birgitte Rønn (Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse)

 

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Farmakologi:

DSKF har to repræsentanter og en suppleant i DSFs bestyrelse. DSKFs repræsentation i DSFs bestyrelse pr. generalforsamlingen 2013:

Ljubica Vukelic Andersen (repræsentant for DSKFs bestyrelse, Nord)

Helle Holst (repræsentant for yngre læger, Øst)

Suppleant: Kenneth Skov (Syd)

Ansættelsesudvalget:

DSKF har to repræsentanter i Ansættelsesudvalget under Sekre­ta­­riatet for Lægelig Videreuddannelse. Repræsentanter pr. generalforsamlingen 2013:

Eva Sædder (overlæger)

Tonny S. Petersen (yngre læger)

RADS:

DSKF har en repræsentant i styregruppen for RADS. Repræsentant pr. generalforsamlingen 2013:

Hanne Rolighed Christensen

EACPT:

DSKF har to repræsentanter i EACPT. Repræsentanter pr. generalforsamlingen 2013:

Eva Sædder

Mette Marie Christensen

Kursusudvalget:

Kursusudvalget er ansvarlig for afviklingen af den obligatoriske kursusrække i uddannelsen til Speciallæge i Klinisk Farmakologi. Der arbejdes med at tilrettelægge H-kurserne og sikre, at disse er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav til uddannelsen til Speciallæge i Klinisk Farmakologi. Hanne Borgeskov er i 2014 ud­peget til ny formand for Kursusudvalget. Medlemmer pr. generalforsamlingen 2013:

Torben Laursen (formand)

Kim Brøsen

Kim Dalhoff

Thalia Blicher

Lars Peter Nielsen

Jens Heisterberg

Per Damkier (observa­tør)

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

5. Forslag til vedtægtsændringer angående forlængelse af kasseren i DSKFs bestyrelsesperiode 

6. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen i DSKF består af 7 siddende medlemmer og 2 suppleanter. Der er indkaldt kandidater til bestyrelsen, og disse vil blive offentliggjort på generalforsamlingen. Såfremt der er flere kandidater end bestyrelsesposter, afvikles kampvalg. Bestyrelsen er selvkonstituerende. Bestyrelsesmedlemmer pr. generalforsamlingen 2013:

Formand Birgitte Klindt Poulsen Bestyrelsesmedlem i 2 år – på valg, genopstiller

Næstfmd Kim Brøsen Bestyrelsesmedlem i 3 år – ej på valg

Kasserer Ljubica Andersen Bestyrelsesmedlem i 3 år – ej på valg

Sekretær Marie Louise Christiansen  Bestyrelsesmedlem i 2 år – på valg, genopstiller

Medlem Eva Sædder Bestyrelsesmedlem i 1 år – ej på valg

Medlem Hanne Borgeskov Bestyrelsesmedlem i 1 år – ej på valg

Medlem Mette Marie Christensen    Bestyrelsesmedlem i 4 år - udtræder

Suppl Maria Jersild Jespersen Bestyrelsesmedlem i 1 år – ej på valg

Suppl Nina Bjarnason                                     Bestyrelsesmedlem i 4 år – udtræder

7. Eventuelt