2003

Generalforsamling 2003


Torsdag den 10. april 2003 kl. 18:30

 

Auditoriet, AstraZeneca A/S, Roskildevej 22, 2620 Albertslund

 

Dagsorden:

 

1.Valg af dirigent

2.Valg af bestyrelse

Hanne Rolighed Christensen og Ole Schmitz er på valg (begge valgt 2001, begge villige til genvalg). Kim Dalhoff og Per Damkier er ikke på valg (begge valgt i 2000 og 2002). Stig Waldorff er ikke på valg (valgt 2002). Bestyrelsen foreslå Lars Peter Nielsen og Stig Ejdrup Andersen som nye medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter foreslås Lone Ottesen og Palle Mark Christensen.

3.Formandens beretning

4.Rapport fra udvalg

  • Kursusudvalget
  • Målbeskrivelsesudvalget

5.Regnskab 2002

6.Kontingent

Bestyrelsen foreslår en kontingent forhøjelse til 200,- kr. årligt for individuelle medlemmer. Herudover foreslås et erhvervsmedlemskab på 2000,- kr. årligt (erhvervsmedlemskabet giver ikke firmaets ansatte automatisk stemmeret ved generalforsamlingen, med mindre de også er individuelle medlemmer og læger).

7.Valg af revisorer (Henrik E. Poulsen og Jesper Sonne er begge valgt i 2002 og er ikke på valg, Per Buch Andreasen er revisorsuppleant)

8.Eventuelt

 

 

 

P.b.v.

 

 

Kim Dalhoff

Sekretær, DSKF