Uddannelse / Undervisningskurser / Kursus nr. 4

Kursus nr. 4

FARMAKODYNAMIK

Dato: 2025

Sted: Aarhus

Delkursusledere: Niels Jessen og Ulf Simonsen.

Varighed: 3 dage

Rolle: Lægen som medicinsk ekspert

Formål:
  • At give deltagerne en grundig indføring i klinisk relevant receptorfarmakologi, kliniske modeller for effektevaluering og dosis-virkningsundersøgelser.

Indhold:
  • Receptorbegrebet med hensyn til typer - klassifikation - fysiologi - polymorfi - matematisk beskrivelse.
  • Klinisk vurdering af lægemidlers effekter.
  • Betydning af valg af effektparameter for den samlede vurdering af et lægemiddels effekt.
  • Dosis-virkningsmodeller.
  • Praktisk terapistyring af lægemidler anvendt inden for relevante terapiområder.
  • PK-PD-modeller.
  • Bayesian Forecast.
  • Kliniske dosis-tids-virkningsundersøgelser.

TILMELDING:

 Senest 4 uger før første kursusdag til hovedkursusleder Maija Bruun Haastrup på maija@dadlnet.dk