Om / Specialets særlige kompetencer / Bivirkningsmanager

Bivirkningsmanager

Hvad er en bivirkningsmanager?

Bivirkningsmanageren er en funktion, der varetages af læger på Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.
Funktionen er oprettet m.h.p. at hjælpe hospitalslæger i Region Hovedstaden med indberetning af bivirkninger. 

Et pilotprojekt på Bispebjerg Hospital viste, at lægernes tidsforbrug på  indberetninger faldt fra 30 minutter til 3 minutter ved indførelse af  bivirkningsmanagerfunktionen. Antallet af indberettede bivirkninger blev femdoblet i  projektperioden.
 
Hvad er en bivirkning?

Bivirkninger defineres som skadelige og utilsigtede reaktioner på et lægemiddel, der indtræder ved normalt anvendte doser, men også som følge af medicineringsfejl, forkert brug, off-label brug og misbrug.
 

Kontakt Bivirkningsmanager

Åbent mellem 8-15 på hverdage

Region Hovedstaden

51 72 20 80
Læs mere om bivirkningsmanageren her.

Region Sjælland

47 32 89 33
Læs mere om bivirkningsmanageren her.

Region Midtjylland

23 28 06 01
Læs mere om bivirkningsmanageren her.

Region Nordjylland

40 15 75 78
Læs mere om bivirkningsmanageren her.