Uddannelse / Undervisningskurser / Kursus nr. 9

Kursus nr. 9

FARMAKOTERAPI TIL RISIKOGRUPPER
 
Forventet dato: 20.-22. november 2023

Sted: København (BBH)

Delkursusledere: Professor, dr.med. Kim Dalhoff og overlæge Henrik Horwitz

Varighed: 3 dage

Rolle: Lægen som medicinsk ekspert

Formål:
  • At indføre deltagerne i aktuelle problemstillinger vedrørende farmakoterapi ved specielle risici, f.eks. børn, ældre, graviditet, amning, organsvigt, kritisk sygdom, under hensyntagen til relationen mellem praksis og videnskabelige undersøgelser (Evidence Based behandling).
Indhold:
  • Risikogrupper, andre krav til dokumentation.
  • Lægemiddeldosering ved nyreinsufficiens.
  • Farmakoterapi ved leversygdom, herunder leversvigt.
  • Valg af lægemidler og dosering ved behandling af henholdsvis børn og ældre.
  • Anvendelse af lægemidler ved graviditet og amning.
  • Lægemiddelrelaterede problemstillinger i forbindelse med behandling af kritisk syge patienter, herunder ved multiorgansvigt.
  • Polyfarmaci - ofte til risikogrupper.
  • Bariatri

TILMELDING:

 Senest 4 uger før første kursusdag til hovedkursusleder Maija Bruun Haastrup på mhaastrup@health.sdu.dk