Uddannelse / Undervisningskurser / Kursus nr. 6

Kursus nr. 6

LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER OG FORGIFTNINGER

Forventet dato: Efteråret 2022

Sted: København

Delkursusledere: Overlæge, dr.med. Kim Dalhoff og Overlæge, ph.d. Stig Ejdrup Andersen

Varighed: 2 dage

Rolle: Lægen som medicinsk ekspert

Formål:
 • At give deltagerne grundigt kendskab til forekomst af lægemiddelbivirkninger.
 • At give kursisterne kendskab til redskaber til håndtering og forebyggelse af lægemiddelbivirkninger.
 • At opnå kendskab til diagnose og behandling af forgiftninger.
Indhold:
 • Etiske og sundhedsøkonomiske aspekter af lægemiddelbivirkninger.
 • Rationel farmakoterapi og optimeret medicinadministration i relation til bivirkninger.
 • Spontan indberetning af lægemiddelbivirkninger versus udenlandske modeller.
 • Kvalitetssikring på lægemiddelområdet (herunder minimering af medicineringsfejl, forbedret dokumentation inden for lægemiddelbehandling).
 • Lægemiddelstyrelsens håndtering af bivirkninger.
 • Lægemidler med særlig risiko for bivirkninger.
 • Forgiftningsdiagnostik.
 • Rationale og principper for anvendelse af lægemiddelanalyser til forgiftningsbehandling.
 • Rationel behandling af lægemiddelforgiftninger.
 • Doping / misbrug.
 • Lægemiddelallergier.

TILMELDING:

 Senest 4 uger før første kursusdag til hovedkursusleder Maija Bruun Haastrup på mhaastrup@health.sdu.dk