Om / Bestyrelsesmøder

BESTYRELSESMØDER

 
Ordinære bestyrelsesmøder afholdes efter behov dog mindst 4 gange om året. 
 
Referat udarbejdes som beslutningsreferat af sekretæren.Ved mødets afslutning beslutter bestyrelsen, om dele af referatet er af fortrolig karakter. De ikke-fortrolige dele af referatet lægges ind på hjemmesiden.
 
Referaterne findes i menuen til venstre sorteret efter årstal.