Om / Bestyrelsen
 
 
Konstituerende bestyrelsesmøde på Schæffergården i Gentofte, april 2016
 

BESTYRELSEN

 
FORMAND

Afdelingslæge Henrik Horwitz

Klinisk Farmakologisk Afdeling

 Bispebjerg Hospital

e-mail: formanden@dskf.org, henrik.horwitz@regionh.dk

 Valgt ind i bestyrelsen i 2020

 
 
 NÆSTFORMAND

 Læge Morten Rix Hansen

Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi

Odense Universitetshospital

Valgt ind i bestyrelsen 2017

 
 
 SEKRETÆR:

Afdelingsæge Zandra Nymand Ennis

 Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi

Odense Universitetshospital

e-mail: sekretaeren@dskf.org 

 Valgt ind i bestyrelsen i 2018

 

KASSERER:

Afdelingslæge Kenneth Skov

Klinisk Farmakologisk Enhed

Sjællands Universitetshospital, Roskilde

e-mail: kasseren@dskf.org

Valgt ind i bestyrelsen 2019

 

ØVRIGE BESTYRELSE:

 

Læge Sidsel Arnspang Pedersen

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

Odense Universitetshospital 

Valgt ind i bestyrelsen 2019

  

Læge Rasmus Huan Olsen

Klinisk Farmakologisk Afdeling

Bispebjerg Hospital

Valgt ind i bestyrelsen 2019  

 

Læge Samuel Azuz

Klinisk Farmakologisk Enhed

Aalborg Universitetshospital

Valgt ind i bestyrelsen 2020

 

 SUPPLEANTER:

Læge Marie Bach

Klinisk Farmakologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital

Valgt ind i bestyrelsen 2020

 

Læge Louisa Exner

Lægemiddelstyrelsen

Valgt ind i bestyrelsen 2020

 
 

Bestyrelsen kan kontaktes på e-mail: bestyrelsen@dskf.org

 
 
 
 Henrik Horwitz
  
 
 
 
Morten Rix Hansen
 
 
 
 
 
Zandra Nymand Ennis
 
 
 
Kenneth Skov
 
Sidsel Anspang Pedersen
 
Rasmus Huan Olsen
 
Samuel Azuz
 
Marie Bach
 
Louisa Exner