Uddannelse / Undervisningskurser / Kursus nr. 5

Kursus nr. 5

FARMAKOEPIDEMIOLOGI
 
Dato: 2025
Sted: Odense

Delkursusleder: Jesper Hallas
 
Varighed: 3 dage

Rolle: Lægen som medicinsk ekspert

Formål:
  • At indføre deltagerne i de væsentligste metoder inden for farmakoepidemiologien.

Indhold:
  • Epidemiologiske grundbegreber.
  • Associationsmål.
  • Kohorte og case-kontrol studier.
  • Andre design.
  • Bias og confounding i farmakoepidemiologiske studier.
  • Anvendelse af registerdata.
  • Metoder til kortlægning af lægemiddelforbrug.

TILMELDING:

 Senest 4 uger før første kursusdag til hovedkursusleder Maija Bruun Haastrup på maija@dadlnet.dk