Uddannelse / Speciallægeuddannelsen

Speciallægeuddannelsen

Generelt

Det tværfaglige fundament for klinisk farmakologi og den multifacetterede funktionsflade af faget, medfører at den generelle kliniske kompetenceprofil hos den klinisk farmakologiske speciallæge med fordel kan tillades nogen variation.
 
Det anbefales derfor at den enkelte uddannelsessøgende læge tilgodeser egne specielle farmakoterapeutiske interesser gennem et fokuseret klinisk ophold/ studieophold på en farmakoterapeutisk ”tung” specialafdeling.


Hvorfor vælge specialet Klinisk Farmakologi

 
Man skal som uddannelsessøgende først og fremmest overveje klinisk farmakologi som speciale, hvis man under sin uddannelse eller under basisuddannelsen har fået vakt sin nysgerrighed med hensyn til anvendelsen af lægemidler. Lægemiddelområdet har utroligt mange facetter, og hvis man besidder et fordybelsesgen, vil man blive belønnet med en betydelig diversitet og indsigt i sit arbejdsområde.
 
Der er meget store muligheder for at definere sit eget arbejdsområde med baggrund i den eller de dele af faget, som man interesserer sig allermest for. Klinisk farmakologi arbejder i betydeligt omfang fra en forskningsbaseret platform, og et forskningsmæssigt engagement er næsten et krav for at begå sig i specialet.

Den samlede varighed af uddannelsen ud over den kliniske basisuddannelse er 5 år. Uddannelsen består af en introduktionsuddannelse af en varighed på 12 måneder og en hoveduddannelse på 48 måneder. Hoveduddannelsen består af generel klinisk kompetenceerhvervelse og en klinisk farmakologisk kompetenceerhvervelse. Læs mere på disse sider om uddannelsen.

Hvorfor vælge specialet:
  • Et meget alsidigt speciale
  • Du bruger din viden indenfor mange specialer hver dag
  • Du samarbejder med mange forskellige fagpersoner
  • Du får gode muligheder for at forske
  • Du får mange forskellige karrieremuligheder
  • Mulighed for arbejde hos regulatoriske myndigheder
  • Mulighed for arbejde i medicinalindustrien
  • Du er eftertragtet som samarbejdspartner
  • Ingen vagtbelastning