Om / Bestyrelsesmøder / 2022 / 9. februar

9. februar

Referat

Tilstede: Casper Kierulf Lassen, Kenneth Skov, Niels Herluf Paulsen, Marie Bach Nielsen, Henrik Horwitz
Afbud: Sidsel Arnspang Pedersen, Rasmus Huan Olsen, Samuel Azuz
 
Mødet havde karakter af kort brainstorm.

1) Årsmøde 2022

Der var enighed om at gå videre med tilbud fra Rungstedgaard, Kenneth vil holde kontakten. Det bliver formentlig 7.-8. oktober.
 
Emner til overvejelse er:
 
- Fase IV studier, AI, machine learning mv. Talere kunne være Søren Brunak
- Farmakogenetik: Per Damkier ?
- Lægemidler til børn: Louisa, Christina Gade, Jon Andersen?
- PK-modellering: Trine Meldgaard Lund ?
 
Herudover opfordres centrene til at komme med forslag

2) Drøftelse af høringsudvalget

Der var enighed om, at bestyrelsen ikke ser det, som sin opgave at besvare alverdens ligegyldige høringer.

3) Vedvarende problemer med mailsystemet

Henrik vil tale med Tonny om dette.

Næste møde i bestyrelsen forventes afholdt i marts.