Om / Specialets særlige kompetencer / Retstoksikologi

Retstoksikologi

Toksikologisk vurdering af konkreter sager i forbindelse med retmedicinske undersøgelser/kontakter. Det drejer sig specielt om retskemiske postmortem analyser af lægemidler, rusmidler og giftstoffer i de forskellige materialer (fx ekstremitetsblod, øjenvæske, lever, maveindhold urin, effekter osv.) mhp afklaring af toksicitet i forbindelse med retsmedicinsk obduktion, men også andre sager som har retslig interesse.
 
 
 
Der er etableret et formaliseret samarbejde imellem Klinisk Farmakologisk Afd. i Aarhus og Afdelingen for Retskemi på Skejby, p.t. som det eneste sted i landet.