Uddannelse / Undervisningskurser / Kursus nr. 7

Kursus nr. 7

LÆGEMIDDELUDVIKLING OG ADMINISTRATIV FARMAKOLOGI

Dato: 2026

Sted: Lægemiddelstyrelsen, København

Delkursusledere: Thalia Blicher og Marie Louise Schougaard Christiansen.

Varighed: 3 + 2 dage

Rolle: Lægen som medicinsk ekspert

Formål:
 • At give deltagerne bred viden om udviklingsprocessen for nye lægemidler.
 • At indføre deltagerne i teori og praksis for kliniske undersøgelser, herunder en basal indføring i statistiske metoder til planlægning og analyse af randomiserede kliniske undersøgelser.
 • At gøre kursisterne bekendte med myndighedernes regelsæt herfor, herunder GCP/GLP.
 • At beskrive baggrund, regler og praktiske forhold vedrørende lægemidlers samfunds- og handelsmæssige betydning især med hensyn til nationale forhold.
Indhold:
 • Medicinalkemi og lægemiddeludvikling.
 • Karakterisering af virkningsprofil.
 • Toksikologi og non-klinisk farmakologi.
 • Metabolisme studier i udviklingen af lægemidler.
 • Trial Modelling and Simulation.
 • Den randomiserede kliniske undersøgelse, herunder
  - regulativer vedrørende kliniske afprøvninger
  - de kliniske faser (fase I-III undersøgelser, planlægning og fortolkning)
  - etiske aspekter (samarbejde mellem industri, hospitalsvæsen og universiteter)
 • Regulatoriske/legale aspekter: EMEA, FDA og ICH. GCP/GLP retningslinier, WHO, EU-direktiver.
 • Lægemiddeløkonomi: Sundhedsøkonomiske overvejelser ved lægemiddeludvikling, medicintilskudsregler.
 • Lægemiddelloven, registreringsbestemmelser, udleveringscirkulæret, regler for lægemiddelnavne.
 • Opbygning af Lægemiddelstyrelsen.
 • Ansvars- og erstatningsforhold.
 • Apotekervæsenet, lægemiddelkomitéer, lægemiddelinformation, reklameregler.
 • Uddannelse i lægemiddellære for forskellige faggrupper.

TILMELDING:

Senest 4 uger før første kursusdag til hovedkursusleder Maija Bruun Haastrup på maija@dadlnet.dk