Partnere / LVS

LVS

Organisationen af LægeVidenskabelige Selskaber, LVS, er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber i Danmark. 
 
LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage de overordnede interesser for selskaberne i forhold til de centrale sundhedsmyndigheder og den nationale sundhedspolitik og i øvrigt fremme kendskabet til dansk lægevidenskab og -forskning i offentligheden. 
 
De selskaber, der er medlemmer af LVS, skal opfylde en række forudsætninger: de skal have mindst 25 lægelige medlemmer, selskabet skal være mindst tre år gammelt, og selskabet skal have bevist sit lægevidenskabelige eksistensgrundlag, fx gennem jævnlig mødeaktivitet.
 
DSKF er medlem af LVS.