Partnere / LVS

LVS

Organisationen af LægeVidenskabelige Selskaber, LVS, er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber i Danmark. 
 
LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage de overordnede interesser for selskaberne i forhold til de centrale sundhedsmyndigheder og den nationale sundhedspolitik og i øvrigt fremme kendskabet til dansk lægevidenskab og -forskning i offentligheden. 
 
De selskaber, der er medlemmer af LVS, skal opfylde en række forudsætninger: de skal have mindst 25 lægelige medlemmer, selskabet skal være mindst tre år gammelt, og selskabet skal have bevist sit lægevidenskabelige eksistensgrundlag, fx gennem jævnlig mødeaktivitet.
 
DSKF er medlem af LVS.
 
 
Marie og August prisen 2016
 
Uddeles en gang årligt af Novo Nordisk Fonden på LVS’ årsmøde, næste gang er fredag den 22. januar 2015.
 
Indstillinger samt CV for kandidaterne bedes indsendt senest den 26. oktober 2015