Hvad er Klinisk Farmakologi

Klinisk Farmakologi er læren om den optimale anvendelse af lægemidler i terapeutisk sammenhæng. Klinisk Farmakologi er et tværfagligt klinisk speciale, som er baseret på fysiologiske, biokemiske, cellebiologiske, toksikologiske og analysekemiske grundprincipper sammenkædet med viden om klinisk beslutningsteori, organisationsteori, matematik/statistik, etik, videnskabsteori og viden om regulatoriske forhold om lægemidler.

Den klinisk farmakologiske speciallæge:
 • har en specifik viden om lægemidlers ønskede virkninger, bivirkninger, anvendelse, dosering, pris og økonomi og skal over for læger og andet sundhedspersonale i primær- og sekundærsektoren kunne yde vejledning og instruktion i forbindelse med lægemiddelanvendelse
 • skal kunne vurdere nye behandlinger og lægemiddelrelaterede økonomiske forhold
 • skal på videnskabelig baggrund og ud fra praktisk klinisk viden om anvendelse af lægemidler være i stand til at rådgive administrative myndigheder om den mest rationelle og optimale anvendelse af lægemidler
 • skal kunne initiere og udføre videnskabelige undersøgelser eller planlægge sådanne med henblik på at optimere anvendelsen af både gamle og nye lægemidler

  Ønsker du mere information om uddannelsen, kan du læse videre på de næste sider.

 Specialets organisation

Klinisk farmakologi i Danmark er regionalt organiseret med udgangspunkt i et klinisk farmakologisk center. Dette sikrer et effektivt, inspirerende, fagligt udviklende og velfungerende miljø som danner ramme for klinisk service, speciallægeuddannelse og forskning.
 
Der er fem klinisk farmakologisk centre i Danmark:
 • Region Hovedstaden
  Klinisk Farmakologisk Afdeling (FARM) Bispebjerg Hospital
 • Region Syddanmark
  Klinisk Farmakologi i Odense
  o       Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH og
  o       Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi, IST, SDU
 • Region Midtjylland
  Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Region Nordjylland
  Klinisk Farmakologisk Enhed Aalborg Universitetshospital
  (Enheden har endnu ikke I-læger)
 • Region Sjælland
  Klinisk Farmakologisk Enhed, Roskilde Sygehus
  (Enheden deltager endnu ikke i uddannelse af speciallæger)
Endvidere udgør Institut for Rationel Farmakoterapi under Sundhedsstyrelsen en naturlig samarbejdspartner i udøvelsen af klinisk farmakologi.
 

Forventede udviklingstendenser

Faget klinisk farmakologi er i ekspansiv udvikling globalt set, og i Danmark, hvor faget knapt nok har fundet sin endelige placering hverken i sundhedsvæsenet eller i den private sektor, er behovet næppe dækket.
 
En del speciallæger i klinisk farmakologi er også speciallæger i et andet speciale, f.eks. almen medicin, intern medicin, onkologi, psykiatri, neurologi, anæstesiologi eller pædiatri. I fremtiden forventes nyudannede speciallæger i klinisk farmakologi kun undtagelsesvist at have et andet speciale.

Det øgede fokus på rationel farmakoterapi og de stigende medicinudgifter til nye medicinske behandlinger, der skal prioriteres imellem, forventes yderligere at øge behovet for kliniske farmakologer.
 

Jobmuligheder

Speciallæger i klinisk farmakologi arbejder både i offentlige og private organisationer. Som eksempler på ansættelsessteder kan nævnes:
 • Kliniske sygehusafdelinger (primært speciallæger med flere specialer)
 • Klinisk farmakologiske afdelinger
 • Sundhedsstyrelsen (herunder Institut for Rationel Farmakoterapi)
 • Lægemiddelindustrien
 • Forskningsenheder
 • Regionerne
Uddannelse er en kernefunktion indenfor Klinisk Farmakologi og for DSKF.

Uddannelse skal forstås bredt og på disse sider kan du bl.a. læse om følgende emner:

Uddannelse af lægestuderende

Uddannelse i forbindelse med introduktionsstilling

Speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi

Efteruddannelse af speciallæger i Klinisk Farmakologi