Om / Bestyrelsesmøder / 2021 / 10. Marts

10. Marts

Referat af DSKF bestyrelsesmøde 47/marts 2021
d. 10.03.2021

Tilstede: Zandra, Henrik, Kenneth, Louisa, Morten, Rasmus, Samuel og Sidsel
Afbud: Marie

1) Program for ATMP-møde:
Planlægningen skrider fremad og programmet næsten på plads. Vi mangler kun 1 bekræftet foredragsholder. Andreas Ohm Svendsen (OUH) hjælper med teknikken. Bestyrelsen drøfter hvilken platform der skal anvendes og valget falder på Microsoft Teams, hvor vi kan rundsende link til møderum.
Kenneth sørger for gaver. Zandra laver programmet færdigt samt invitation og  rundsender til bestyrelsen før den kommer til medlemmerne.

2) IT-sikkerhed:
Formand og kasserer udsat for CEO-fraud. Bestyrelsen drøfter om mailadresser kan slettes fra hjemmeside.
Der er et kontaktmodul der i stedet kan bruges. Ligeledes drøftes om der kan installeres software der reducerer spam/phishing.
Henrik Horwitz vil følger op.

3) Årsmøde 2021
Der er mulighed for at søge bevilling fra BCPT med deadline 1. april 2021. Det er ikke helt klart om bevilling 2020 stadig er tilgængelig efter aflyst møde. Zandra har skrevet til Henrik Horneberg for afklaring. Der er enighed i bestyrelsen om at tidligere planlagte program i det store hele kan genbruges. Vi overvejer om lokaliteterne i Fredericia skal bruges med mulighed for rabat (som tilkendegivet ifbm. Tidligere aflysning).
Datoerne er sat til. 1+2 oktober. Alle forhører sig hjemme i afdelingerne om det er realistisk at gennemføre.

4) Hjemmeside
Bestyrelsen drøfter om der kan ryddes op på hjemmesiden i de informationer der ligger.

5) Næste møde
Sigter efter et møde ultimo april. Zandra sender doodle.