Om / Generalforsamlingen / 2017

2017

Program for Generalforsamling i DSKF 21. april 2017 kl. 16.00-17.00, Hotel Marselis, Aarhus Dagsorden
 
1. Valg af dirigent
 
2. Formandens beretning om selskabets virksomhed
 
3. Beretning fra selskabets stående udvalg Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget):
Der arbejdes med at revidere målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi.
Medlemmer:
Formand: Lene Høimark (afdelingslæge i Nord)
Hanne Borgeskov (overlæge i Øst, hovedkursusleder)
Per Damkier (overlæge i Syd)
Zandra Nymand Ennis (H-læge i Syd)
Mikkel Christensen (overlæge i Øst)
Elisabeth Penninga
Freja Hemmingsen Sørup (PhD studerende i Øst)
Torben Laursen (overlæge i Nord)
Maija Haastrup
Troels K Bergmann (Formand for DSKF)
 
Kursusudvalget:
Kursusudvalget er ansvarlig for afviklingen af den obligatoriske kursusrække i uddannelsen til speciallæge i Klinisk Farmakologi.
Der arbejdes med at tilrettelægge H-kurserne og sikre, at disse er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav til uddannelsen til speciallæge i Klinisk Farmakologi.
Medlemmer:
Hanne Borgeskov (formand, hovedkursusleder)
Torben Laursen
Kim Brøsen
Kim Dalhoff
Lars Peter Nielsen
Kirstine Moll Harboe
Maja Hellfritsch Poulsen
Troels K Bergmann (formand for DSKF)
Per Damkier (observatør)
 
Ansættelsesudvalget:
DSKF har fire repræsentanter i Ansættelsesudvalget under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse. Disse er:
Eva Sædder (overlæger)
Tonny S. Petersen (overlæger)
Zandra N. Ennis (yngre læger i Vest)
Catrine Christensen (yngre læger i Øst)
 
Det Landsdækkende Uddannelsesråd i Klinisk Farmakologi (Uddannelsesrådet):
Uddannelsesrådet er organiseret under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse og arbejder med implementeringen af målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi i praksis.
Medlemmer:
Jesper Sonne (Postgraduat klinisk lektor i Øst - de facto leder af Uddannelsesrådet)
Mikkel Christensen (Uddannelsesansvarlig overlæge i Øst)
Catrine Christensen (H-læge i Øst)
Per Damkier (Uddannelsesansvarlig overlæge i Syd)
Maija Haastrup (H-læge Syd)
Lars Peter Nielsen (Afdelingsrepræsentant i Nord)
Torben Laursen (Postgraduat klinisk lektor i Nord)
H-læge Nord (vakant)
Hanne Lomholt Larsen (Lægemiddelstyrelsen)
Martin Gormsen (Leo Pharma)
Jeanett Borregaard (Novo Nordisk A/S)
Stig Ejdrup Andersen (Ansvarlig for uddannelsen i Klinisk Farmakologi i Roskilde)
Birgitte Klindt Poulsen (Specialeudpeget repræsentant)
Birgitte Rønn (Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse)
 
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Farmakologi (DSF):
DSKF har to repræsentanter og en suppleant i DSFs bestyrelse. Disse er:
Kenneth Skov
Zandra Nymand Ennis
Maija Bruun Haastrup (suppleant)
 
EACPT:
Danske delegater udpeget af DSKF
Eva Sædder
Troels K Bergmann (også national liason)
 
UEMS:
DSKF har to repræsentanter i UEMS. Disse er:
Hanne Rolighed Christensen
Troels K Bergmann
 
LVS repræsentantskab:
Hanne Rolighed og Troels K. Bergmann
 
4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab
 
5. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen i DSKF består af 7 siddende medlemmer og 2 suppleanter.
Nuværende bestyrelse:
Troels K Bergmann (formand) – fortsætter efter 3 år
Kristine Moll Harboe (næstformand) – på valg – modtager genvalg efter 2 år
Maija Haastrup – (sekretær) fortsætter efter 1 år
Charlotte Uggerhøj Andersen (kasserer) fortsætter efter 1 år
Ljubica V Andersen – udtræder efter 6 år
Maja Hellfritzsch Poulsen – udtræder efter 3 år
Eva Sædder – udtræder efter 4 år Hanne Borgeskov – udtræder efter 4 år
Freja Hemmingsen Sørup– på valg modtager genvalg efter 2 år
 
I alt fem interesserede har meldt deres kandidatur til den kommende bestyrelse.
Da antallet af kandidater er større end antallet af bestyrelsesmedlemmer, der udtræder, skal der i henhold til DSKFs vedtægter udføres valg ved skriftlig afstemning.
Bestyrelsen er selvkonstituerende.
De nye kandidater er Lene Høimark, Tonny Studsgaard Petersen, Mikkel Bring Christensen, Morten Rix og Kasper Brødbæk.
Fremmødte kan på hver stemmeseddel maksimalt opføre det antal navne, der svarer til antallet af ledige bestyrelsespladser. Fraværende medlemmer kan afgive stemme ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen eller skriftlig fuldmagt til et mødende medlem.
 
6. Eventuelt