Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologiske og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler.

Klinisk farmakologi er en lægevidenskabelig disciplin som først i 1996 opnåede status som et selvstændigt lægeligt speciale i Danmark.
 
Der er en Klinisk Farmakologisk afdeling i Region Hovedstaden, i Region Midtjylland og i Region Syddanmark. Herudover er der mindre Klinisk Farmakologiske Enheder i Region Nordjylland og i Region Sjælland.
 
Speciallæge i Klinisk Farmakologi, Kirstine Moll Harboe har i forbindelse med en karrieredag præsenteret nogle eksempler på hvad en Klinisk Farmakolog arbejder med til daglig. Se præsentationen her.

Aktuelle kurser og møder

Der foreligger nu datoer for kurserne 3, 4, 5 og 6, som afholdes i 2022, samt kursus 7, som afholdes i 2023.
 
Kursus 4 afholdt den 23.-25. maj 2022 i Aarhus.
Kursus 3 afholdes den 27.-29. september 2022 i Odense.
Kursus 5 afholdes den 26.-28. oktober 2022 i Odense.
Kursus 6 afholdes den 7.-8. december 2022 i København.
 
Kursus 7 afholdes den 1.-3. marts og 1.-2. maj 2023 i København.
  


 
 

Nyheder

 

Årsmøde i DSKF 2021

Datoerne ligger nu endeligt fast - Årsmødet for Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi afholdes d. 1. til 2. oktober 2021.