Uddannelse / Undervisningskurser / Kursus nr. 1

Kursus nr. 1

FARMAKOKINETIK OG TDM

Dato: 13.-14. og 21.-22. maj 2024

Sted: Odense

Delkursusledere: Troels Bergmann og Zandra Ennis.

Varighed: 2 + 2 dage

Rolle: Lægen som medicinsk ekspert

Formål:
 • At indføre deltagerne i forudsætningerne for en kinetisk analyse af lægemiddelomsætningen samt at gennemgå kompartment-analyse, kinetisk modelling og non-lineære kinetiske metoder.
 • At opnå kendskab til forskellige medikament-analysemetoders principper, fordele og begrænsninger og til brug af lægemiddel-analyser til terapistyring.
Indhold:
 • Fysiologiske non-kompartmentale metoder (black box analyser).
 • Farmakokinetiske kompartmentale modeller (p.o. & i.v.).
 • Farmakokinetiske modeller ved valg af dosisregime.
 • Eliminationsveje i relation til kinetisk model.
 • Proteinbinding af lægemidler.
 • Metabolitters kinetik.
 • Saturationskinetik.
 • Populationskinetik.
 • Hvordan anvendes kinetikken i lægemiddeludvikling.
 • Teoretisk gennemgang af forskellige lægemiddelanalysemetoders principper, fordele, begrænsninger, fejlfortolkningsmuligheder, specificitet og sensitivitet.
 • Gennemgang af analysevalidering og sikring af analysekvalitet (GLP).
 • Rationale og principper for anvendelse af lægemiddelanalyser til terapistyring.

TILMELDING: 

 Senest 4 uger før første kursusdag til hovedkursusleder Maija Bruun Haastrup på maija@dadlnet.dk