Om / Specialets særlige kompetencer / Therapeutic Drug Monitoring

Therapeutic Drug Monitoring

Terapistyring ved hjælp af lægemidlers plasmakoncentration
 
Betegnelsen styret terapi anvendes synonymt med den engelske betegnelse ”Therapeutic Drug Monitoring” forkortet TDM, og dækker over en særlig medicinsk teknologi, hvor doseringen foregår under vejledning af måling af lægemidlets plasmakoncentration.
 
TDM er den medicinske teknologi, der kan benyttes til at sikre alle patienter en ens plasmakoncentration uanset ovennævnte variationskilder. TDM hviler på den antagelse, at plasmakoncentrationen er et mål for vævenes og cellernes tilbud om lægemiddel, og skønt dette utvivlsomt er korrekt i de fleste tilfælde, så er den videnskabelige dokumentation herfor yderst begrænset.
 
Anvendelsen af TDM forudsætter et rationale, en ordentlig videnskabelig dokumentation og endelig en tilvejebringelse af de praktiske forudsætninger.
 
 
 
 
 
 
 
Klinisk Farmakologisk Afd. i Odense rådgiver i forhold til tolkning af serum koncentrationer.
 
I de øvrige regioner er ansvaret alene placeret på de Klinisk Biokemiske afdelinger.