Om / Bestyrelsesmøder / 2023 / 22. marts

22. marts

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. marts 2023

Tilstede: Samuel, Casper, Marie, Luisa, Kenneth, Bue, Rasmus, Mads.

1: Merit – hvordan kommer videre?
 
Samuel har udsendt forslag til køreplan for processen. Bestyrelsen har haft mulig for at kommentere oplægget forud for mødet. Sagen diskuteres. Der er enighed i at igangsætte processen. Der startes med en høringsrunde blandt læger i introduktions-/hoveduddannelsesforløb. Bestyrelsesmedlemmer orienteres løbende. PKL orienteres om, at der igangsættes en proces.

2: Status årsmøde 2023
 
Status tilmeldinger.
Der er tilmeldt fysisk 25. Der lukkes for tilmelding 14 dage før.
Tidsfrister for udsending af diverse (dagsorden inkl. indkomne punkter, opstillede kandidater til bestyrelsen etc.) skitseres.
 
Status workshops.
Det aftales, at vi holder et møde d. 13. april og snakker om indhold af workshops. Indtil videre er fordelingen som aftalt på sidste møde: Det virtuelle ansigt ud ad til: Casper. Andre der deltager virtuelt (Mads, Bue og Rasmus) må gerne co-chair denne session. Det fremtidige arbejde i bestyrelsen: Louisa. Guidelines: Samuel og Marie: Samarbejde på tværs.
 
Status middag
Kræver at tilmelding lukkes 14 dage før for at vi kan nå at booke et godt sted. Kenneth finder restaurant, når han har overblik over antal tilmeldte.
Status generalforsamling
Marie har indvilget i at bidrage til praktikalia.

3. Venue 2024
Der er stemning for Torvehallerne i Vejle kombineret konference og overnatningsmulighder. 19-20 april 2024.

4. Praktisk årsmøde 2023.
Alle, som deltager fysisk, mødes kl. 9 i Odense ved klostret. Bue, Rasmus og Mads er med virtuelt.
 
Afstemningsapp: Casper finder en løsning.
Oprette invitation til virtuelt møde via Teams både til hele dagen og til generalforsamling.
 
Louisa skriver ud til alle medlemmer.
 
Marie medbringer diverse.
 
Kenneth hjælper med traktement som tidligere nævnt.

5. Evt.
 
- Kim Brøsen er indstillet som æresmedlem. Der er opbakning til dette i siddende bestyrelse. Sættes på dagsorden til generalforsamlingen.
 
- Enighed om, at beskrivelse af meritvurdering på hjemmesiden tages ned (Er effektueret af CL efter mødet).