Uddannelse / Undervisningskurser

Undervisningskurser

Undervisningskurserne er obligatoriske kurser for læger i hoveduddannelsesstilling, men læger i introduktionsstilling må også gerne deltage efter aftale med det enkelte ansættelsessted.
 
Kursusrækken 2023-2025:

1. Farmakokinetik og TDM 2024, 2+2 dage
2. Elimination af lægemidler og farmakogenomik 2024, 3 dage
3. Farmakoøkonomi 2025, 3 dage
4. Farmakodynamik 2025, 3 dage
5. Farmakoepidemiologi 2025, 3 dage
6. Lægemiddelbivirkninger og forgiftninger 2025, 2 dage
7. Lægemiddeludvikling og administrativ farmakologi 2023, 3+2 dage
8. Evidensbaseret farmakoterapi 2023, 2 dage
9. Farmakoterapi til risikogrupper 2023, 3 dage
10.  Undervisningsmetoder og -pædagogik i Klinisk Farmakologi, 2024, 2 dage
 
Indlærings- / undervisningsformer samt evalueringsmetode:

Generelt henvises til Sundhedsstyrelsens ”Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi”, som kan ses her.

Med mindre variation mellem kurserne anvendes en blanding af katedrale foredrag med indskudt obligatorisk diskussion, gruppearbejde og praktiske øvelser.

Vurderingen af den enkelte kursists faglige udbytte af og erhvervede kompetencer efter deltagelse i kurserne integreres i den løbende gennemgang af det samlede uddannelsesforløb med den uddannelsesansvarlige overlæge.
 
Heri vil eksempelvis fremlægning ved afdelingskonferencer, mundtlig og skriftlig besvarelse af problemstillinger i forbindelse med daglige arbejdsopgaver og udfyldning af checklister indgå.

HOVEDKURSUSLEDER:

Maija Bruun Haastrup
maija@dadlnet.dk