Uddannelse / Undervisningskurser

Undervisningskurser

Undervisningskurserne er obligatoriske kurser for læger i hoveduddannelsesstilling.
 
Kursusrække 2021:

1. Farmakokinetik og TDM 2021, 2+2 dage
2. Elimination af lægemidler og farmakogenomik 2021, 2+2 dage
3. Farmakoøkonomi 2022, 2 dage
4. Farmakodynamik 2022, 3 dage
5. Farmakoepidemiologi 2022, 3 dage
6. Lægemiddelbivirkninger og forgiftninger 2022, 2 dage
7. Lægemiddeludvikling og administrativ farmakologi 2023, 2+3 dage
8. Evidensbaseret farmakoterapi 2023, 3 dage
9. Farmakoterapi til risikogrupper 2023, 3 dage
10.  Undervisningsmetoder og -pædagogik i Klinisk Farmakologi, 2021, 2 dage
 
Indlærings- / undervisningsformer samt evalueringsmetode:

Generelt henvises til Sundhedsstyrelsens ”Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi”, som kan ses her.

Med mindre variation mellem kurserne anvendes en blanding af katedrale foredrag med indskudt obligatorisk diskussion, gruppearbejde og praktiske øvelser.

Vurderingen af den enkelte kursists faglige udbytte af og erhvervede kompetencer efter deltagelse i kurserne integreres i den løbende gennemgang af det samlede uddannelsesforløb med den uddannelsesansvarlige overlæge.
 
Heri vil eksempelvis fremlægning ved afdelingskonferencer, mundtlig og skriftlig besvarelse af problemstillinger i forbindelse med daglige arbejdsopgaver og udfyldning af checklister indgå.

HOVEDKURSUSLEDER:

Maija Bruun Haastrup
mhaastrup@health.sdu.dk