Om / Datapolitik

Datapolitik

DSKF – Datapolitik Odense d. 04/06/2018

Introduktion

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du melder dig ind i Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF) modtager DSKF’s bestyrelse dit navn og din mailadresse fra Læge Videnskabelige Selskaber (LVS). Disse oplysninger bruges til at distribuere information og kan kun tilgås af bestyrelsen i DSKF.  Ved tilmelding til møder eller kurser registreres ligeledes de af deltageren opgivne oplysninger, der er nødvendige for kommunikationen mellem deltagerne og arrangører af aktiviteten. Ved udlæg, der skal refunderes af DSKF registreres også de af udlægsholderen opgivne informationer, der er nødvendige for refusionen. Oplysningerne kan kun tilgås af DSKF’s kasserer og revisorer.
 
Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod medlemsoplysninger opbevaret af DSKF hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
 
Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i tidsrummet mellem LVS registrerer medlemmets tilknytning til DSKF og slettes når LVS orienterer DSKF om at et medlem ønsker udmeldelse.  Oplysninger til brug for kurser eller møder vil blive slettet, når aktiviteten inklusiv regnskabet er afsluttet. Oplysninger til brug for refusion af udlæg opbevares indtil 5 år efter regnskabsårets afslutning. 

Videregivelse af oplysninger

DSKF videregiver ikke personoplysninger til tredjepart. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det, eksempelvis i forbindelse med udpegning.
Ved tilmelding til kurser vil liste med navn, arbejdssted og e-mailadresse kunne rundsendes til andre deltagere og arrangører af samme aktivitet.
 
Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: sekretaeren@dskf.org. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Bestyrelsen
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
bestyrelsen@dskf.org