Om / Specialets særlige kompetencer

SPECIALETS SÆRLIGE KOMPETENCER 

Klinisk Farmakologi er et paraklinisk speciale, og har som sådan lidt andre arbejdsområder end de kliniske specialer.
 
Helt overordnet bidrager specialet med vagtfunktion for sundhedspersonale med lægemiddelrådgivning, RADS fagudvalgsarbejde, KRIS evalueringer, rådgivning ved giftlinjen, organisering af fase 1 forsøg, rådgivning om TDM, vurdering og rådgivning indenfor retstoksikologi, bivirkningsmanager funktion og endelig uddannelse af farmaceuter.
 
I menuen til venstre finder du en beskrivelse af nogle af de specielle arbejdsområder. 
 
Bemærk at ikke alle Klinisk Farmakologiske afdelinger har alle funktioner.