Om / Generalforsamlingen / Tidligere generalforsamlinger / 2014 / Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Kære Medlemmer af DSKF.

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i DSKF d. 11. juni 2014 kl.16-16.15 på Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi i Odense, J.B. Winsløwsvej 19, 5000 Odence C.

På dagsordenen er:

1. Bekræftelse af den vejledende afstemning vedrørende bestyrelsens sammensætning ved generalforsamlingen d. 25. april 2014