Om / Specialets særlige kompetencer / Lægemiddelrådgivning

Lægemiddelrådgivning

Lægemiddelrådgivningen ved de Klinisk Farmakologiske Afdelinger besvarer forespørgsler fra LÆGER/SUNDHEDSPERSONALE om konkrete kliniske problemstillinger ved behandling med lægemidler. Patienter med behov for rådgivning skal henvende sig til egen læge for derigennem at modtage hjælp.

På baggrund af litteratur- og databasesøgninger fremsendes dokumenterede besvarelser. 

Rådgivning kan bl.a. omfatte farmakologisk lovgivning, medicinering af gravide/ammende eller spørgsmål vedrørende interaktioner, bivirkninger, dosering, farmakokinetik og farmakodynamik.
 
Eksempel på rådgivning:

En praktiserende læge henvender sig om en gravid patient.
Patienten er blevet gravid under behandling med Sertralin, et lægemiddel, som tilhører gruppen af ”lykkepiller”.
Brugen af disse hos gravide har været meget negativt omtalt i medierne, og patienten såvel som den praktiserende finder forskellige og modstridende oplysninger afhængigt af, hvor de leder.
Hvad er risikoen for det ufødte barn? Skal patienten tilrådes abort?
Lægemiddelinformationen gennemgår den meget omfattende og komplicerede viden på dette område og konkluderer at:

• Der er rigtig mange data for gravide, som har fået dette lægemiddel under graviditet.

• Der er samlet set ikke tegn på en øget risiko for fosterskadelige effekter ved brug af Sertralin under graviditet.

• Der skal ikke foretages abort på baggrund af brugen af Sertralin.

• Der er en vis risiko for abstinenslignende symptomer hos det nyfødte barn, som typisk er ret milde.

KONTAKT

REGION NORDJYLLAND OG REGION MIDTJYLLAND:
 
Tlf.nr. 78 46 36 66
E-mail: kfa@auh.rm.dk / kliniskfarmakologiskenhed@rn.dk

 
REGION SYDDANMARK:
 
li@rsyd.dk
Telefon: 20 22 88 55
(Hverdage 9.00-15.00)
Farmaceuter: 65 50 30 82 / 65 50 30 23

Klinisk Farmakologi, IST
Winsløwparken 19, 2.
5000 Odense C
 
REGION HOVEDSTADEN:
 
Ring på 38 63 57 00 eller skriv til medicininfo@regionh.dk
 
REGION SJÆLLAND
 
Psykiatriens Medicininformation:
Ring på 47 32 32 42
 
(Bemærk udelukkende rådgivning indenfor psykiatri)