Uddannelse / Undervisningskurser / Kursus nr. 3

Kursus nr. 3

FARMAKOØKONOMI

Dato:2025

Sted: Odense

Delkursusledere: Palle Mark Christensen og Thomas Øhlenschlæger.

Varighed: 3 dage

Rolle: Lægen som medicinsk ekspert
 
Formål:
 • Have viden om grundlæggende principper for farmakoøkonomiske undersøgelser
 • Have viden om lægemiddelmarkedet
 • Kunne forholde sig kritisk til farmakoøkonomiske undersøgelser
 • Kunne forholde sig kritisk til prioritering på lægemiddelområdet
Indhold og metoder:
 • Sundhedsøkonomiske grundbegreber
 • Analyse af nytte og omkostninger
 • Farmakoøkonomiske undersøgelsestyper
 • Gennemgang af udvalgte studier ved hjælp af anerkendte tjeklister
 • Øvelser i gennemførelse af enkle farmakoøkonomiske analyser
 • Prioritering af lægemiddelomrdået og dets interessenter
 • Implementering af anbefalinger - Lægemidlets vej "fra producent til patient" i Danmark

TILMELDING:

 
Senest 4 uger før første kursusdag til hovedkursusleder Maija Bruun Haastrup på maija@dadlnet.dk