Uddannelse / Undervisningskurser / Kursus nr. 3

Kursus nr. 3

FARMAKOØKONOMI

Forventet dato: Foråret 2022

Sted: Odense

Delkursusledere: Læge, phd. Palle Mark Christensen og Overlæge, phd. Mette Marie Hougaard Christensen.

Varighed: 3 dage

Rolle: Lægen som medicinsk ekspert
 
Formål:
  • Have viden om grundlæggende principper for farmakoøkonomiske undersøgelser
  • Kunne forholde sig kritisk til farmakoøkonomiske undersøgelser
Indhold og metoder:
  • Sundhedsøkonomiske grundbegreber
  • Analyse af nytte og omkostninger
  • Farmakoøkonomiske undersøgelsestyper
  • Gennemgang af udvalgte studier ved hjælp af anerkendte tjeklister
  • Øvelser i gennemførelse af enkle farmakoøkonomiske analyser

TILMELDING:

 
 Senest 4 uger før første kursusdag til hovedkursusleder Maija Bruun Haastrup på mhaastrup@health.sdu.dk