Uddannelse / Undervisningskurser / Kursus nr. 3

Kursus nr. 3

FARMAKOØKONOMI

Tid: 13.-14. marts 2019

Sted: Odense

Delkursusledere: Læge Palle Mark Christensen / Ivar Sønbø Kristiansen / Professor Kjeld Møller Pedersen

Varighed: 2 dage

Rolle: Lægen som medicinsk ekspert

Formål:
  • At indføre deltagerne i grundlæggende principper for farmako-økonomiske undersøgelser og at bibringe forudsætninger for at kunne vurdere fagområdets litteratur.

Indhold:
  • Sundhedsøkonomiske grundbegreber.
  • Analyse af nytte og omkostninger.
  • Farmakoøkonomiske undersøgelsestyper.
  • Gennemgang af udvalgte studier.
  • Øvelser i gennemførelse af enkle farmakoøkonomiske analyser.

TILMELDING:

 
 Senest 4 uger før første kursusdag til hovedkursusleder Maija Bruun Haastrup på mhaastrup@health.sdu.dk