Om / Specialets særlige kompetencer / Farmaceutuddannelse

Farmaceutuddannelse

Klinisk Farmakologi i Odense er organiseret som et samarbejde mellem forskningsenheden for Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet og Klinisk Farmakologi ved Afdeling for Klinisk Biokemi & Farmakologi, OUH

Forskningsenheden danner også rammen om forskning i klinisk farmaci samt om kandidatuddannelsen i klinisk farmaci.
 
I samarbejde med Det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU har en farmaceutuddannelse med plads til 90 studerende fundet vej til fakultetet.
 
Bachelordelen skal tages på Det Naturvidenskabelige Fakultet, mens kandidatdelen kommer til at ligge på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet, hvor de eksisterende uddannelser i lægemiddelvidenskab og klinisk farmaci nedlægges, og de studerende overføres til farmaceutstudiet.
 

Ifølge professor og overlæge Kim Brøsen er der mange gode grunde til, at SDU skal have en farmaceutuddannelse.

»Først og fremmest skal vi have en farmaceutuddannelse, fordi vi derved kan uddanne nogle af de farmaceuter, som mangler i hele Danmark, men i særdeleshed her i regionen, hvor de er hårdt savnede på de private apoteker, på sygehusapotekerne og i den nærmest ikke-eksisterende farmaceutiske og bioteknologiske industri,« siger Kim Brøsen og fortsætter:

»Vi skal også uddanne farmaceuter, fordi det er vigtigt, at SDU fremstår som et fuldt universitetet, som ikke bare udvikler og udbyder mange spændende nye uddannelser, men også magter de klassiske uddannelser som læge, farmaceut og jura.«
Farmaci er et græsk ord og betyder læren om lægemidlers fremstilling. En farmaceut er ekspert i lægemidler. Uddannelsen handler om, hvordan man udvikler lægemidler til mennesker.