Om / Bestyrelsesmøder / 2021 / 13. Oktober

13. Oktober

Beslutningsreferat 13. oktober 2021

Afbud: Casper Kierulf Lassen , Rasmus Huan Olsen

1. Ny sekretær: Louisa Exner
2. Ny næstformand: Samuel Azuz
3. Kasserer: Kenneth Skov
4. DSF´s årsmøde: Vi byder ind med ”Døden skal have en årsag”, foreslåede oplægsholder Asser Thomsen, Charlotte Uggerhøj og Giftlinjen. Marie Bach Nielsen forestår kontakt til to førstnævnte, Henrik Horwitz til sidstnævnte. Plan B: Ekstrem-kinetik.
5. Forslag til nye arrangementer: Nyheder fra industrien. Eksempelvis at et medicinalfirma fortæller om pipelinen. Kunne eksempelvis holdes hver anden måned.
6. Høringsudvalg-Samuel Azuz kontakter afdelingsledelserne mhp. at få disse til at udpege medlemmer, der ønsker at besvare høringer.
7. Næste møde i december. Her skal det besluttes om årsmødet skal gentages til foråret, eller vi skal ind i den vanlige rytme med forårsmøder.