Om / Bestyrelsesmøder / 2021 / 9. December

9. December

Referat af virtuelt DSKF bestyrelsesmøde d. 9/12-21

Tilstede: Henrik Horwitz, Samuel Azuz, Louisa Exner, Kenneth Skov, Niels Herluf Paulsen, Rasmus Huan Olsen, Marie Bach, Casper Kierulf Lassen (referent).
Afbud: Sidsel Arnspang Pedersen

1) DSF’s Årsmøde.
Marie fremlægger det forventede program for DSKF’s oplæg til Årsmødet. Der laves aftaler om koordinering med foredragsholdere.

2) Nyt bestyrelsesmedlem i DSF.
Zandra Nymand Ennis ønsker at udtræde. Kenneth er fuld medlem, Maija Hastrup er suppleant. Louisa Exner melder sig og indstilles som nyt bestyrelsesmedlem.

3) Hjemmeside.
Der er behov for at udvalgte medlemmer af bestyrelsen selv kan redigere og holde selskabetes hjemmeside opdateret. Lige nu er det Peter Skov Esbech, der er behjælpelig. Under samme punkt diskuteres ligeledes vores mailsystem. Også her ønske om, at kompetencer vedr. redigering af opsætningen ligger hos bestyrelsen. Aktuelt er der tekniske problemer, idet at nogle mails lader til ikke at komme frem. Mails, som er sendt fra bl.a. sekretærmailen. Desuden skal alle udgiftsopkrævninger vedr. hosting af hjemmeside og mailsystem tilgå nuværende kasserer og ikke som nu tidligere medlemmer af bestyrelsen.
Casper Lassen er torvholder på dette punkt. Kan hente hjælp hos Peter, Tonny Studsgaard Petersen (mailsystem) og Freja Hemmingsen Sørup.

4) Årsmøde.
Det diskuteres, hvornår skal det afholdes? Uhensigtsmæssigt, at man afholder det til foråret aht. formodet fortsat coronaepidemi og risiko for aflysning, samt at det er afholdt for kort tid siden i oktober. Der flertal i bestyrelsen for at fastholde GF og Årsmøde til afholdelse på samme tid.
Der er enighed i bestyrelsen om, at vi fortsat befinder os i en ekstraordinær situation jf. (vedtægternes ord ”Stk. 1. Indkaldelse. Selskabet afholder én ordinær generalforsamling årligt, almindeligvis før udgangen af april måned”.) Det besluttes, at GF og Årsmøde afholdes til sensommmer/efteråret 2022 eks. september. Her vil man evt. kunne tage en vedtægtsændring til afstemning, idet man kunne foreslå, at sætningen ”almindeligvis før udgangen af april måned” udgår.
Tilbagemelding fra bestyrelsens bagland, primært afdelingsledelser, hvorvidt der er ønske om et Årsmøde med eller uden overnatning, da det har betydning for økonomien.
Til næste møde diskuteres lokation og evt. emne for Årsmødet.