Dagsorden

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i DSKF

D. 9. april 2010 
 

Bestyrelsen i DSKF indkalder i henhold til vedtægternes § 5 til selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes fredag den 9. april 2010 kl. 18.15 på Hotel Grand Park i Korsør i forbindelse med årsmødet.  

 

I overensstemmelse med vedtægterne § 5 er dagsordenen følgende: 
 
 

DAGSORDEN 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om selskabets virksomhed
 3. Selskabets stående udvalg og råd aflægger rapport
 4. Kasseren fremlægger regnskabet
 5. Valg af bestyrelse
  1. Steffen Thirstrup er på valg og kan ikke genvælges
  2. Tonny Petersen er på valg og vil gerne genopstille
  3. Jens Heisterberg er på valg og kan ikke genvælges
  4. Torben Laursen er på valg og vil gerne genopstille
  5. Eva Sædder er på valg og vil gerne genopstille
  6. Nina Bjarnason er på valg
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen, DSKF

9. marts 2010