Partnere / EACPT / EACPT Council

EACPT Council

EACPT Council/råd er det ledende organ i selskabet. Det består af:

Medlemmerne af forretningsudvalget (Executive Committee) og
de delegerede medlemmer fra alle medlemslande

Rådet er ansvarlig for:
  • godkendelse af de årlige rapporter fra forretningsudvalget
  • valg og godkendelse af medlemmer til forretningsudvalg
  • afskedigelse af forretningsudvalgsmedlemmer
  • godkendelse af budgettet fremlagt af forretningsudvalget og præsenteret af sekretæren, og fastsættelse af medlemsbidrag
  • ændringer af vedtægterne
  • opløsning af foreningen
  • udnævnelse af æresmedlemmer og præsidenter
De delegerede er udnævnt for en periode på 2 år ad gangen og kan genvælges.
Delegarede som udnævnes midt i en periode kan kun sidde resten af perioden og skal da genvælges.
 
Et regelret rådsmøde finder sted hvert andet år. Der kan afholdes yderligere møder på opfordring af forretningsudvalget. Rådet mødes som regel i forbindelse med EACPTs kongres hvert andet år.
Find dagsordener med bilag og referater i undermenuen til venstre