Om / Specialets særlige kompetencer / Fase 1 enhed

Fase 1 enhed

ZELO FASE 1 ENHED

Zelo tilbyder forskningsfaciliteter til gennemførelse af klinisk farmakologiske studier, typisk fase I og II, der stiller særlige krav til kompetencer og organisation.

Zelo har et sengeafsnit med 12 sengepladser og observations- og telemetriudstyr. Desuden rådes over et laboratorium, et lokale til håndtering af forsøgsmedicin, undersøgelses- og depotrum samt kontor- og opholdsfaciliteter.

I Zelo kan der udføres såvel kommercielle som non-kommercielle studier. Kommercielle studier vil primært blive gennemført i samarbejde med DanTrials ApS, som er et CRO (Contract Research Organisation), der har aftale med hospitalet om anvendelse af faciliteterne.

Forskere i Region Hovedstaden kan vederlagsfrit, eventuelt i samarbejde med Klinisk Farmakologisk Afdeling, placere kliniske studier i Fase I-Enheden efter nærmere aftale.

Kontaktpersoner:


Overlæge, dr.med. Jesper Sonne
Klinisk Farmakologisk Afdeling
Bispebjerg Hospital, opgang 51, 1. sal
Direkte: 3531 3387
Mobil: 4033 1878
E-mail: json0005@bbh.regionh.dk

Direktør Torben Balchen
DanTrials ApS
Bispebjerg Hospital, bygning 15B
Omstilling: 7210 0188
Mobil: 4132 4431
E-mail: info@dantrials.com