Udgivelser / Vejledninger / Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka