Om / Bestyrelsesmøder / 2023 / 7. december

7. december

Referat bestyrelsesmøde DSKF 7/12-2023:
Tilstede: Samuel, Mads, Kenneth, Louisa, Hanne og Maija
1) Valg af referent: Maija

2) Bestyrelsesmanualen: Kenneth har bidraget betydeligt til manualen, men der mangler fortsat lidt (Samuel og Maija).
Den del, som omhandler udpegninger, skal opdateres med fokus på gen- og nyudpegninger. Det aftales, at dette arbejde skal være færdigt ved årsmødet.

3) Årsmødet: Programmet er næsten på plads. Mads kontakter en oplægsholder yderligere til den ene session. BCPT har bevilget et tilskud på 5000 euro. Hotellet laver en tilmeldingsside. Der bliver 2 priser (1 eller 2 dage), dog med tillæg for ikke-medlemmer. Louisa udsender en save the date-mail til medlemmerne.
 
4) Dækning af udgifter: Fremover dækkes udgifter i forbindelse med møder for DSKFs repræsentanter i diverse arbejdsgrupper, selskaber o.l. kun efter forudgående ansøgning til formand og kasserer. Der udarbejdes et forslag til en afgrænsning til bestyrelsesmanualen (Maija).
 
5) Online temadag: Hanne foreslår en temadag (evt halvdags) om AI og klinisk farmakologi, herunder mulighederne for at anvende AI i det daglige arbejde og de fremtidige perspektiver. BBH har for nylig haft nogle undervisningssessioner i samme retning. Kenneth spørger til mulighed for uddybning af aspekter af dette. Maija kontakter Troels Bergmann mhp. det aktuelle AI-projekt i LI-sammenhæng i Odense. Hanne kontakter en oplægsholder fra KU.
 
6) Eventuelt: Kenneth har været til LVS’ repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen ønsker at hæve kontingentet til LVS og er landet på en stigning på 50 kr per år.
 
7) Næste møde: 27/2-2024 kl. 13-14.30 (online).