2020

Referat af ekstraordinær generalforsamling i DSKF, 4. februar 2020
 
Referent: Maija Bruun Haastrup
 
1: Valg af dirigent
Per Damkier valgt
 
2: Afstemning om vedtægtsændringer
I henhold til vedtægterne skal 1/3 af selskabets medlemmer være repræsenteret til en afstemning om vedtægtsændringer, og heraf skal 3/4 være ja-stemmer, for at forslaget kan vedtages.
Der var indkommet i alt 72 stemmer til afstemningen. Heraf var der 59 ja-stemmer og 13 nej-stemmer. Forslaget er derfor vedtaget.