2015

GENERALFORSAMLING 2015 DSKF
Munkebo Kro 17. april 2015 kl. 15.25-16.55

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om selskabets virksomhed

3. Beretning fra selskabets stående udvalg

Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget):
Der arbejdes med at revidere Målbeskrivelsen for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi. Medlemmer:
Formand: Lene Høimark (afdelingslæge i Nord)
Hanne Borgeskov (H-læge i Øst)
Per Damkier (overlæge i Syd)
Zandra Nymand Jensen (H-læge i Syd)
Kim Dalhoff (overlæge i Øst)
Kirstine Moll Harboe (H-læge i Øst)
Torben Laursen (overlæge i Nord)
Birgitte Klindt Poulsen (formand for DSKF)

Det Landsdækkende Uddannelsesråd i Klinisk Farmakologi (Uddannelsesrådet): Uddannelsesrådet er organiseret under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse og arbejder med implementeringen af Målbeskrivelsen for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi i praksis. Medlemmer:
Kim Dalhoff (uddannelsesansvarlig overlæge i Øst)
Kirstine Moll Harboe (H-læge i Øst)
Jesper Sonne (Postgraduat Klinisk Lektor i Øst)
Per Damkier (uddannelsesansvarlig overlæge i Syd)
Mette Marie Christensen (H-læge i Syd)
Lars Peter Nielsen (afdelingsrepræsentant i Nord)
Niels Jessen (H-læge i Nord)
Torben Laursen (Postgraduat Klinisk Lektor i Nord)
Steffen Thirstrup (Sundhedsstyrelsen)
Martin Gormsen (Leo Pharma)
Birgitte Klindt Poulsen (Specialeudpeget Repræsentant)
Birgitte Rønn (Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse)

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Farmakologi:
DSKF har to repræsentanter og en suppleant i DSFs bestyrelse. Disse er:
Ljubica Vukelic Andersen (repræsentant for DSKFs bestyrelse, Nord)
Helle Holst (Øst)
Suppleant: Kenneth Skov (Syd)

EACPT:
DSKF har to repræsentanter i EACPT. Disse er:
Eva Sædder
Troels K Bergmann

RADS:
DSKF har en repræsentant i styregruppen for RADS. Denne er:
Hanne Rolighed Christensen

Ansættelsesudvalget:
DSKF har tre repræsentanter i Ansættelsesudvalget under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse. Disse er:
Eva Sædder (overlæger)
Tonny S. Petersen (yngre læger i Øst)
Mette Marie Christensen (yngre læger i Vest)

Kursusudvalget:
Kursusudvalget er ansvarlig for afviklingen af den obligatoriske kursusrække i uddannelsen til Speciallæge i Klinisk Farmakologi. Der arbejdes med at tilrettelægge H-kurserne og sikre, at disse er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav til uddannelsen til Speciallæge i Klinisk Farmakologi. Medlemmer:
Hanne Borgeskov (formand)
Torben Laursen
Kim Brøsen
Kim Dalhoff
Lars Peter Nielsen
Jens Heisterberg
Maja Simonsen
Birgitte Klindt Poulsen
Per Damkier (observatør)

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

5. Kontrol af indkomne fuldmagter samt forslag til vedtægtsændringer angående mulighed for genvalg til DSKFs bestyrelse i alt 2 gange

6. Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen i DSKF består af 7 siddende medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen er selvkonstituerende. Bestyrelsesmedlemmer:
Formand Birgitte Klindt Poulsen Bestyrelsesmedlem i 3 år – ej på valg
Næstfmd Kim Brøsen Bestyrelsesmedlem i 4 år – udtræder
Kasserer Ljubica Andersen Bestyrelsesmedlem i 4 år – udtræder hvis ej vedtægtsændringer muliggør genvalg
Sekretær Marie Louise Christiansen Bestyrelsesmedlem i 3 år – ej på valg
Medlem Eva Sædder Bestyrelsesmedlem i 2 år – på valg
Medlem Hanne Borgeskov Bestyrelsesmedlem i 2 år – på valg
Medlem Troels K Bergmann Bestyrelsesmedlem i 1 år – ej på valg
Suppl Maria Jersild Jespersen Bestyrelsesmedlem i 2 år – udtræder
Suppl Maja H Simonsen Bestyrelsesmedlem i 1 år – ej på valg

7. Habilitetserklæringer for DSKFs bestyrelsesmedlemmer – diskussion af behov herfor

8. Eventuelt

Med venlig hilsen, Marie Louise Christiansen, sekretær i DSKF