Om / Bestyrelsesmøder / 2014 / 15. januar 2014

15. januar 2014

Referat af bestyrelsesmøde i DSKF 15. januar 2014

Tid: 9-10

Sted: Campusvej 55, Odense

Deltagere: Birgitte Klindt Poulsen, Kim Brøsen, Eva Sædder, Ljubica Andersen, Hanne Borgeskov, Mette Marie Christensen, Maria Jersild Jespersen,

Fraværende: Nina Bjarnason, Marie Louise Christiansen

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
  1. Dagsordenen blev godkendt
  2. Program for årsmødet d. 25. April 2014
   1. Det overordnede tema bliver klinisk farmakologi og toksikologi. Birgitte vil udarbejde et udkast til programmet og sende ud.
   2. Der er reserveret en dagsmødepakke på Hotel Sixtus i Middelfart til op til 40 personer fra kl. 10-17. I denne er inkluderet formiddagsforplejning, frokost, eftermiddagsforplejning en grab-and-go sandwich + kage + frugt + vand. Pris pr. Deltager 800 kr. Det blev besluttet at prisen for de seniore læger vil blive 500 kr. og for de yngre 250 kr., resten betaler selskabet.
   3. Mødet indledes med 10 min. update fra de nu 5 centre (København, Odense, Aarhus, Region Sjælland og SST). Birgitte vil skrive til Stig Ejdrup og Jens Heisterberg.
   4. Generalforsamling

                                                               i.      Valg til bestyrelsen:

 1. Birgitte Klindt Poulsen, medlem i 2 år, er på valg og genopstiller
 2. Kim Brøsen har siddet i 3 år og er ikke på valg.
 3. Marie Louise Christiansen, medlem i 2 år, er på valg og genopstiller
 4. Ljubica Andersen, medlem i 3 år, er ikke på valg
 5. Mette Marie Christensen, medlem i 4 år og må træde ud af bestyrelsen
 6. Hanne Borgeskov, medlem i 1 år, er ikke på valg
 7. Eva Sædder, medlem i 1 år, er ikke på valg
 8. Maria Jersild Jespersen (suppleant), medlem i 1 år, er ikke på valg
 9. Nina Bjarnason (suppleant), medlem i 4 år og må træde ud af bestyrelsen

Der er således to ledige pladser i bestyrelsen, hvilke med fordel kunne besættes af nogen fra Odense, således at der er en lige vægtning af landsdelene i bestyrelsen. Der vil blive udsendt en officiel mail i god tiden inden mødet, hvori kandidater opfordres til at melde sig.

                                                             ii.      Ljubica vil udarbejde et forslag til vedtægtsændringer for kasseren, således at valgperioden for denne kan forlænges. Dette vil være hensigtsmæssigt idet det er forbundet med meget arbejde, bl. a. med netbank-adgang, at skifte.  

 1. Kampmann’s legat – Kim vil udarbejde kriterier for ansøgninger
 2. Ny hovedkursusleder efter Torben Laursen.
  1. Vi er meget glade for at Hanne Borgeskov har indvilget i at overtage denne funktion. Der er desuden givet tilsagn fra Bispebjerg Hospital om at bidrage med den nødvendige sekretærassistance.
  2. Optagelse af ikke-lægelige medlemmer i DSKF
   1. Der er i DSKF’s vedtægter givet mulighed for optagelse af ikke-lægelige medlemmer i selskabet, jf. §2 ”Selskabets bestyrelse kan i særlige tilfælde, efter ansøgning, bevilge andre end læger medlemskab af Selskabet”. Selskabet håndterer mange ting der vedrører specialet herunder uddannelsen af speciallæger og det er derfor hensigtsmæssigt at det primært er læger der er medlemmer og især siddende i bestyrelsen. I denne særlige situation, hvor det drejer sig om en enkelt henvendelse, bedes vedkommende indsende en motiveret ansøgning og denne vil så blive taget op på næste bestyrelsesmøde.
   2. Henvendelse fra EACPT
    1. Kim Brøsen har fået en henvendelse fra EACPT, som ønsker at fremme viden og interesse for specialet klinisk farmakologi. Via deres hjemmeside og tidsskrift vil de lave et indslag én gang om måneden, hvor de nationale selskaber vil få en mulighed for at beskrive hvordan specialet er opbygget i deres land, samt fx hvad der rører sig på forskningsområdet og hvad man i øvrigt finder relevant. Tidshorisonten for Danmark er november 2014 og Aarhus vil stå for udarbejdelsen af det.    
    2. Kommende møder i DSKF.
     1. GRADE mødet 19. marts: Status er at der er 27 tilmeldte, 14 DSKF medlemmer og 13 eksterne. Der kommer løbende flere til.
     2. Næste bestyrelsesmøde bliver efter GRADE-kurset d. 19. marts og inkluderer middag.