Referat

Referat af General forsamling på Hotel Grand Park i Korsør d. 9. april 2010

1. Valg af dirigent: Gesche Jurgens

2. Formandens beretning om det sidste års gøremål.

3.Selskabets stående udvalg og råd:

Torben Laursen berettede om kursusudvalgets afviklede A-kurser, som generelt får en god evaluering på gennemsnitligt 4. Budgetterne holdes. Det blev igen diskuteret, hvem der skal med på kurserne? Torben Laursen og Stig Waldorff har tidligere korresponderet med Sundhedsstyrelsen og fået godkendt at I-læger og phd. studerende, ansat på de kliniske farmakologiske afd., måtte deltage. Begrundelsen har været det meget lille antal yngre læger i hoveduddannelse. Antallet er dog stigende. Det blev anført fra en af tilhørerne at det måtte være op til den enkelte afdeling at træffe valget om i-læger skal med på kursus. Endvidere blev der spurgt om fra tilhørerne om Sundhedsstyrelsen vil betale for at lægerne skal 2 gange på kursus. Det har dog hidtil været praksis at et h-kursus under introstilling godkendes som H-kursus og således ikke skal tages 2 gange. Sundhedsstyrelsen har ikke taget stilling til om de vil betale for at lægerne kommer på kurserne 2 gange. Sidst blev det også diskuteret om kurserne skal slås op i andre nordiske lande?

Det blev anført fra yngre læger at det er vigtigt for faget at de yngre mødes på tværs af faget og rent faktisk ser hvad faget kan byde på. Det blev derefter diskuteret om man kunne lave et fælles introduktionskursus, som forkortet omfatter samme emner og besøg på diverse institutioner?

Kursusudvalget vil diskutere disse ting og komme med en udmelding.

4. Kassereren fremlagde regnskabet.

Det blev bemærket at der skal stå kontingent til afholdelse af World Pharma 2010 i stedet for udelukkende World Pharma. Kræver ny påtegning af revisorerne. Skal ikke nødvendigvis rundsendes igen.

5. Valg af bestyrelse:

Nina bliver fast medlem af bestyrelsen. Mette Marie bliver valgt til nyt medlem fra Odense. Jeanett og Tonny fortsætter som suppleanter.

Dvs. at bestyrelsen fremover består af: Jens Peter Kampmann, Nina Bjarnhof, Torben Laursen, Hanne Rolighed Christensen, Mette Marie Christensen og Eva Sædder som bestyrelsesmedlemmer. De 2 suppleanter bliver: Tonny Petersen og Jeanett Borregaard.

6. Valg af revisorer. Jesper Sonne og Henrik Enghusen Poulsen blev genvalgt