2002

Referat af den ekstraordinære generalforsamling i DSKF onsdag den 25. september 2002

 

Deltagerantal: 9

Jens Peter Kampmann (dirigent) kan konstatere at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indkaldt.

  1. Forslaget til vedtægtsændring vedtages enstemmigt
  2. Formanden (HRC) oplyser, at bestyrelsen ved den næste ordinære generalforsamling foråret 2003 vil komme med forslag til kontingentstigning fra de nuværende 100,- kr. årligt til 200,- kr. årligt samt foreslå et såkaldt erhvervsmedlemskab på 1000,- kr. årligt

 

 

M.v.h.

 

Kim Dalhoff (referent)