Om / Generalforsamlingen / 2016

2016

Program for Generalforsamling i DSKF 14. april 2016 kl. 17.30-18.30,
Schæffergården, Gentofte

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om selskabets virksomhed

3. Beretning fra selskabets stående udvalg

Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget):
Der arbejdes med at revidere målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Klinisk
Farmakologi.
Medlemmer:
Formand: Lene Høimark (afdelingslæge i Nord)
Hanne Borgeskov (overlæge i Øst, hovedkursusleder)
Per Damkier (overlæge i Syd)
Zandra Nymand Ennis (H-læge i Syd)
Mikkel Christensen (overlæge i Øst)
Kirstine Moll Harboe (afdelingslæge i Øst)
Freja Hemmingsen Sørup (PhD studerende i Øst)
Torben Laursen (overlæge i Nord)
Birgitte Klindt Poulsen (Formand for DSKF)

Kursusudvalget:
Kursusudvalget er ansvarlig for afviklingen af den obligatoriske kursusrække i uddannelsen til speciallæge i Klinisk Farmakologi. Der arbejdes med at tilrettelægge H-kurserne og sikre, at disse er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav til uddannelsen til speciallæge i Klinisk Farmakologi.
Medlemmer:
Hanne Borgeskov (formand, hovedkursusleder)
Torben Laursen
Kim Brøsen
Kim Dalhoff
Lars Peter Nielsen
Jens Heisterberg
Maja Simonsen
Birgitte Klindt Poulsen (formand for DSKF)
Per Damkier (observatør)

Ansættelsesudvalget:
DSKF har tre repræsentanter i Ansættelsesudvalget under Sekretariatet for Lægelig
Videreuddannelse. Disse er:
Eva Sædder (overlæger)
Tonny S. Petersen (yngre læger i Øst)
Mette Marie Christensen (yngre læger i Vest)

Det Landsdækkende Uddannelsesråd i Klinisk Farmakologi (Uddannelsesrådet):
Uddannelsesrådet er organiseret under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse og arbejder med implementeringen af målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi i praksis.
Medlemmer:
Jesper Sonne (Postgraduat klinisk lektor i Øst - de facto leder af Uddannelsesrådet)
Mikkel Christensen (Uddannelsesansvarlig overlæge i Øst)
Vakance (H-læge i Øst) - tidligere Kirstine Moll Harboe
Per Damkier (Uddannelsesansvarlig overlæge i Syd)
Vakance (H-læge Syd) - tidligere Mette Marie Christensen
Lars Peter Nielsen (Afdelingsrepræsentant i Nord)
Torben Laursen (Postgraduat klinisk lektor i Nord)
Niels Jessen (H-læge i Nord)
Hanne Lomholt Larsen (Lægemiddelstyrelsen)
Martin Gormsen (Leo Pharma)
Jeanett Borregaard (Novo Nordisk A/S)
Stig Ejdrup Andersen (Ansvarlig for uddannelsen i Klinisk Farmakologi i Roskilde)
Birgitte Klindt Poulsen (Specialeudpeget repræsentant)
Birgitte Rønn (Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse)

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Farmakologi (DSF):
DSKF har to repræsentanter og en suppleant i DSFs bestyrelse. Disse er:
Ljubica Vukelic Andersen (Nord – udtræder)
Helle Holst (Øst – udtræder)
Suppleant: Kenneth Skov (Syd)

EACPT:
DSKF har to repræsentanter i EACPT. Disse er:
Eva Sædder
Troels K. Bergmann

UEMS:
DSKF har to repræsentanter i UEMS. Disse er:
Hanne Rolighed Christensen
Troels K Bergmann

RADS:
DSKF har en repræsentant i styregruppen for RADS. Denne er:
Hanne Rolighed Christensen

4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab

5. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen i DSKF består af 7 siddende medlemmer og 2 suppleanter.
Nuværende bestyrelse:
Birgitte Klindt Poulsen (formand) – udtræder efter 4 år
Troels K Bergmann (næstformand) – på valg – modtager genvalg efter 2 år
Ljubica V Andersen (kasserer) – fortsætter som kasserer efter 5 år
Marie Louise Christiansen (sekretær) – udtræder efter 4 år
Maja Hellfritzsch Simonsen – på valg – modtager genvalg efter 2 år
Eva Sædder – fortsætter efter 3 år
Hanne Borgeskov – fortsætter efter 3 år
Kristine Moll Harboe (suppleant) – fortsætter efter 1 år
Freja Hemmingsen Sørup (suppleant) – fortsætter efter 1 år

I alt to interesserede har meldt deres kandidatur til den kommende bestyrelse. Da antallet af kandidater er lig antallet af bestyrelsesmedlemmer, der udtræder, kan den kommende bestyrelse i henhold til DSKFs vedtægter vælges ved fredsvalg. Bestyrelsen er selvkonstituerende.

Kommende bestyrelse:
Troels K Bergmann
Ljubica V Andersen
Maja Hellfritzsch Simonsen
Eva Sædder
Hanne Borgeskov
Kristine Moll Harboe
Freja Hemmingsen Sørup
Maija Hostrup
Charlotte Uggerhøj

6. Eventuelt
Referatet kommer her