Uddannelse / Undervisningskurser / Kursus nr. 8

Kursus nr. 8

EVIDENSBASERET FARMAKOTERAPI

Dato: 2026
Sted: Aalborg

Delkursusledere: Birgitte Klindt Poulsen og Samuel Azuz.

Varighed: 2 dage

Rolle: Lægen som medicinsk ekspert

Formål:
 • At indføre deltagerne i aktuelle problemstillinger vedrørende den mest almindelige farmakoterapi under speciel hensyntagen til relationen mellem praksis og videnskabelige undersøgelser (Evidence Based behandling).
Indhold:
 • Hvad er rationel farmakoterapi?
 • Hvordan arbejdes for rationel ibrugtagning af ny medicin?
 • Hvad gør vi, når vi mangler klinisk kontrollerede undersøgelser?
 • Hvilke metoder anvendes til vurdering af evidens i forbindelse med hospitalsorienteret myndighedsbetjening (GRADE, AMSTAR m.fl.)?
 • Overensstemmelse mellem videnbaseret terapi og almindelig ordinationspraksis.
 • Er nyere terapi bedre end gammel?
 • Hvilke tiltag kan optimere den rationelle farmakoterapi?
 • Hvordan kan sundhedsprofessionelles adfærd i relation til medicinering påvirkes?
 • Pædagogiske metoder til adfærdsændring.
 • Aktuelle farmakoterapeutiske områder vil blive gennemgået med henblik på evidensbaseret terapi.
 • Hvor stor effekt kræves (herunder statistisk versus klinisk signifikans, økonomi).
 • Efficacy versus efficiency.
 • - Hvordan tolkes effektstørrelser (herunder statistisk versus klinisk signifikans)?
  - Hvad er forskellen på efficacy og efficiency?
  - Hvem prioriterer, og hvordan tages beslutningerne om prioritering?
  - Hvordan spiller økonomi ind?
  - Hvordan udarbejdes behandlingsvejledninger, nationale kliniske retningslinjer og rekommandationslister?
  - Hvordan implementeres vejledninger og retningslinjer?

TILMELDING:

Senest 4 uger før første kursusdag til hovedkursusleder Maija Bruun Haastrup på maija@dadlnet.dk