Uddannelse / Undervisningskurser / Kursus nr. 8

Kursus nr. 8

EVIDENSBASERET FARMAKOTERAPI

Forventet dato: 28. og 29. Oktober, 2020

Sted: Aarhus

Delkursusledere: Overlæge Lars Peter Nielsen, overlæge Torben Laursen og afdelingslæge Charlotte Uggerhøj Andersen.

Varighed: 2 dage

Rolle: Lægen som medicinsk ekspert

Formål:
 • At indføre deltagerne i aktuelle problemstillinger vedrørende den mest almindelige farmakoterapi under speciel hensyntagen til relationen mellem praksis og videnskabelige undersøgelser (Evidence Based behandling).
Indhold:
 • Hvad er rationel farmakoterapi?
 • Hvad gør vi, når vi mangler klinisk kontrollerede undersøgelser?
 • Overensstemmelse mellem videnbaseret terapi og almindelig ordinationspraksis.
 • Er nyere terapi bedre end gammel?
 • Hvilke tiltag kan optimere den rationelle farmakoterapi?
 • Hvordan kan sundhedsprofessionelles adfærd i relation til medicinering påvirkes?
 • Pædagogiske metoder til adfærdsændring.
 • Aktuelle farmakoterapeutiske områder vil blive gennemgået med henblik på evidensbaseret terapi.
 • Hvor stor effekt kræves (herunder statistisk versus klinisk signifikans, økonomi).
 • Efficacy versus efficiency.

TILMELDING:

 Senest 4 uger før første kursusdag til hovedkursusleder Maija Bruun Haastrup på mhaastrup@health.sdu.dk