Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologiske og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler.

Klinisk farmakologi er en lægevidenskabelig disciplin som først i 1996 opnåede status som et selvstændigt lægeligt speciale i Danmark.
 
Der er en Klinisk Farmakologisk afdeling i Region Hovedstaden, i Region Midtjylland og i Region Syddanmark. Herudover er der mindre Klinisk Farmakologiske Enheder i Region Nordjylland og i Region Sjælland.
 
Speciallæge i Klinisk Farmakologi, Kirstine Moll Harboe har i forbindelse med en karrieredag præsenteret nogle eksempler på hvad en Klinisk Farmakolog arbejder med til daglig. Se præsentationen her.

Aktuelle kurser og møder

 
Kommende H-kursus omhandlende lægemiddelmetabolisme og -ekskretion samt farmakogenetik. Læs mere her
Datoerne for kursus 3-5 er også fundet, se mere under de respektive kurser.
 
Næste års EACPT kongres finder sted i Stockholm fra d. 29. juni til 2. juli 2019.
Læs mere her 

Nyheder

For alle høringer SE HER
 
DSKF har vedtaget officiel datapolitik.
 
Maija Bruun Haastrup er ny hovedkursusleder. Mange tak til Hanne Borgeskov for hendes store arbejde som afgående hovedkursusleder.
 
TILLYKKE til nye H-læger i Klinisk Farmakologi
Vi byder velkommen til specialet til vores kommende kolleger, Marie Bach Nielsen i Videreuddannelsesregion Nord og Kristian Karstoft i Videreuddannelsesregion Øst som starter deres videreuddannelse i foråret 2018.
 
TILLYKKE til nye H-læger i Klinisk Farmakologi
Vi byder velkommen til specialet til vores kommende kolleger Marlene Lunddal Krogh og Samuel Azuz i Videreuddannelsesregion Nord, Thomas Øhlenschlæger i Syd og David Peick Sonne i Øst som starter deres videreuddannelse i efteråret 2017.
 
How-to-kursus: Arbejdet i fagudvalg under Medicinerrådet. 1.-2. februar 2018, Odense. 
 
Referat fra gå-hjem møde om Medicinsk Cannabis i Aarhus d. 23. november 2017.
 
Referat fra gå-hjem-møde d. 8. November 2017 på Bispebjerg Hospital.
 
 

Årsmøde i DSKF 2018

Årsmøde 2018 blev afholdt d.6.-7. april på Hotel
Nyborg Strand.
 
I forbindelse med mødet blev der holdt ordinær generalforsamling i selskabet, hvor der også var valg til bestyrelsen, der fortsat dækker både specialet og de forskellige afdelinger bredt. Troels Bergmann takkede af efter to udbytterige år som formand og Maija Bruun Haastrup blev ny formand.
 
Læs mere her