Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologiske og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler.

Klinisk farmakologi er en lægevidenskabelig disciplin som først i 1996 opnåede status som et selvstændigt lægeligt speciale i Danmark.
 
Der er en Klinisk Farmakologisk afdeling i Region Hovedstaden, i Region Midtjylland og i Region Syddanmark. Herudover er der mindre Klinisk Farmakologiske Enheder i Region Nordjylland og i Region Sjælland.
 
Speciallæge i Klinisk Farmakologi, Kirstine Moll Harboe har i forbindelse med en karrieredag præsenteret nogle eksempler på hvad en Klinisk Farmakolog arbejder med til daglig. Se præsentationen her.

Aktuelle kurser og møder

H-kursus 7 (administrativ farmakologi) har nu fået fastlagt nye datoer - første del afholdes d. 22.-23. oktober og anden del afholdes 16.-18. december.
 
Læs mere om kurset her.
 
 How-to-kurset d. 14-15 maj er aflyst. Der arbejdes på at finde nye datoer.
 


 
 

Nyheder

01-09-2020
TILLYKKE til ny H-læge i Klinisk Farmakologi!
Vi byder velkomen i specialet til vores kommende kollega Peter Skov Esbech i Syd.
Han starter sin uddannelse efteråret 2020.
 
Vi har vedtaget vedtægtsændringer, de nye ændringer betyder primært mulighed for udvidet tid i bestyrelsen. Se vores vedtæger HER
 
Der er nu kommet datoer for kursus 9. Det afholdes d. 23-25. november 2020 i København.
 
For alle høringer SE HER
 
Der er kommet ny målbeskrivelse, se den HER

Årsmøde i DSKF 2020

Ny dato for Årsmødet
Årsmødet afholdes d. 22/9-20 i Odense, yderligere oplysninger følger.
 
 .