Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologiske og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler.

Klinisk farmakologi er en lægevidenskabelig disciplin som først i 1996 opnåede status som et selvstændigt lægeligt speciale i Danmark.
 
Der er en Klinisk Farmakologisk afdeling i Region Hovedstaden, i Region Midtjylland og i Region Syddanmark. Herudover er der mindre Klinisk Farmakologiske Enheder i Region Nordjylland og i Region Sjælland.
 
Speciallæge i Klinisk Farmakologi, Kirstine Moll Harboe har i forbindelse med en karrieredag præsenteret nogle eksempler på hvad en Klinisk Farmakolog arbejder med til daglig. Se præsentationen her.

Aktuelle kurser og møder

 
Kommende H-kursus 5 d. 21.-23. oktober omhandlende farmakoepidemiologi. Læs mere her
Datoerne for kursus 6 og 7 er også fundet, se mere under de respektive kurser.
 
Dette års EACPT kongres finder sted i Stockholm fra d. 29. juni til 2. juli 2019.
Læs mere her 
 
Det 7. nordiske "Drug Information Meeting" vil blive afholdt i Odense d. 23.-24. september 2019. Læs mere her

Nyheder

For alle høringer SE HER
 
Årsmødet 2020 bliver d. 17.-18. april i Fredericia.
 
12-03-2019
TILLYKKE til nye H-læger i Klinisk Farmakologi!
Vi byder velkommen i specialet til vores kommende kolleger Andreas Brønden og Casper Lassen. De starter deres uddannelse foråret 2019.
 
DSKF har vedtaget officiel datapolitik.
 
Maija Bruun Haastrup er ny hovedkursusleder. Mange tak til Hanne Borgeskov for hendes store arbejde som afgående hovedkursusleder.
 
 
 
 
 

Årsmøde i DSKF 2018

Årsmøde 2018 blev afholdt d.6.-7. april på Hotel
Nyborg Strand.
 
I forbindelse med mødet blev der holdt ordinær generalforsamling i selskabet, hvor der også var valg til bestyrelsen, der fortsat dækker både specialet og de forskellige afdelinger bredt. Troels Bergmann takkede af efter to udbytterige år som formand og Maija Bruun Haastrup blev ny formand.
 
Læs mere her