Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologiske og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler.

Klinisk farmakologi er en lægevidenskabelig disciplin som først i 1996 opnåede status som et selvstændigt lægeligt speciale i Danmark.
 
Der er en Klinisk Farmakologisk afdeling i Region Hovedstaden, i Region Midtjylland og i Region Syddanmark. Herudover er der mindre Klinisk Farmakologiske Enheder i Region Nordjylland og i Region Sjælland.
 
Speciallæge i Klinisk Farmakologi, Kirstine Moll Harboe har i forbindelse med en karrieredag præsenteret nogle eksempler på hvad en Klinisk Farmakolog arbejder med til daglig. Se præsentationen her.

Aktuelle kurser og møder

Kursus 7 afholdes den 1.-3. marts og 1.-2. maj 2023 i København.
Kursus 8 afholden den 14.-15. september 2023 i Aalborg.
Kursus 9 forventes afholdt i efteråret 2023 i København.
  


 
 

Nyheder

TILLYKKE og velkommen i specialet til de nye hoveduddannelseslæger:
 
Ann-Cathrine Dunvald
Niels Herluf Paulsen
Adam El Mongy Jørgensen
Thure Filskov Overvad
Astrid Hjelholt Johannessen

Kommende begivenheder

21/04-2023 kl. 10-16
 
Årsmøde og generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi i Odense Adelige Jomfrukloster
 
Antallet af fysiske deltager vil være begrænset til 50, men der vil være mulighed for virtuel deltagelse og der vil også blive arrangeret virtuelle workshops.

Tilmeldingen er åben.
 
Indholdet bliver med fokus på DSKF, hvad vil vi gerne som selskab arbejde for og henimod i fremtiden, i form af forskellige workshops.
 
Hvis du/I har forslag til underemner, kan de sendes til bestyrelsen@dskf.org
 
Efter mødet vil bestyrelsen gerne arrangere en middag for dem der ønsker.
 
 
Prioritering og Medicin

Nedslag i krydsfeltet mellem stigende medicinudgifter, flere patienter til
behandling og færre hænder til at give den.
 
TID: 20. april 2023 Kl. 9.30-16.45 STED Aalborg Kongres og Kulturcenter ”Det lille teater”.
 
https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=97344