Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologiske og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler.

Klinisk farmakologi er en lægevidenskabelig disciplin som først i 1996 opnåede status som et selvstændigt lægeligt speciale i Danmark.
 
Der er en Klinisk Farmakologisk afdeling i Region Hovedstaden, i Region Midtjylland, Region Nordjylland og i Region Syddanmark. Herudover er der en mindre Klinisk Farmakologisk Enhed i Region Sjælland.
 
Speciallæge i Klinisk Farmakologi, Kirstine Moll Harboe har i forbindelse med en karrieredag præsenteret nogle eksempler på hvad en Klinisk Farmakolog arbejder med til daglig. Se præsentationen her.
 
 
Hør eventuelt også podcasten "Efter lægeløftet", episode 24, hvor klinisk farmakologi præsenteres. Hør mere her: link

Aktuelle kurser og møder

 Kursus 2 (farmakogenetik/-genomik, metabolisme og ekskretion af lægemidler) afholdes den 2.-4. oktober 2024 i Odense.
 
 
 

Nyheder

Dr. med. Jens Peter Konnerup Kampmann, 82 år, sov stille ind den 7/5-2024 på plejehjemmet omgivet af venner og kolleger.
 
Kampann har haft en uvurderlig betydning for klinisk farmakologi i Danmark som mentor, igangsætter og formidler. Mange har gennem tiden nydt godt af hans meget store viden, generøsitet og venskab. I hans kliniske virke en meget afholdt læge af patienterne.

Udpluk fra “ Blå bog”:
Cand.med. 1967, speciallæge i intern medicin 1980, i medicinske lungesygdomme i 1982 og i klinisk farmakologi i 1997.
Dr.med. 1985, overlæge Afd. P Bispebjerg Hospital 1987-99, chef for Institut for Rationel Farmakoterapi, Lægemiddelstyrelsen 1999-2009, overlæge Klin. Farm. Afd. Bispebjerg Hospital 2009-2020.
Formand DSKF 1995-7, 2009-13. Kursusleder Sundhedsstyrelsens kursus i klinisk farmakologi 1979-2003, chefredaktør i Lægeforeningens Medicinfortegnelse 1994-2005, for PLI 1984-99, redaktør for Ugeskrift for Læger 1984-93.
Herudover betydelig videnskabelig produktion.

Men først og fremmest en højt værdsat kollega og ven.
Æret været hans minde

Æresmedlem Hanne Rolighed på vegne af bestyrelsen for Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi.