Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologiske og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler.

Klinisk farmakologi er en lægevidenskabelig disciplin som først i 1996 opnåede status som et selvstændigt lægeligt speciale i Danmark.
 
Der er en Klinisk Farmakologisk afdeling i Region Hovedstaden, i Region Midtjylland, Region Nordjylland og i Region Syddanmark. Herudover er der en mindre Klinisk Farmakologisk Enhed i Region Sjælland.
 
Speciallæge i Klinisk Farmakologi, Kirstine Moll Harboe har i forbindelse med en karrieredag præsenteret nogle eksempler på hvad en Klinisk Farmakolog arbejder med til daglig. Se præsentationen her.

Aktuelle kurser og møder

Kursus 7 afholdes den 1.-3. marts og 1.-2. maj 2023 i København.
Kursus 8 afholdes den 14.-15. september 2023 i Aalborg.
Kursus 9 afholdes den 20.-22. november 2023 i København.
 
Kursus 10 afholdes den 8.-9. april 2024 i Odense.
  


 
 

Nyheder

TILLYKKE og velkommen i specialet til ny hoveduddannelseslæge:
 
Michael Asger Andersen (ØST)
 
 
 
Tak for et godt årsmøde 2023!
 
 
 

Kommende begivenheder